Til menyen Til hovedinnholdet Til forsiden

Barselgrupper

Barselgrupper
Generelt

Ingress

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Dere samles på helsestasjonen sammen med helsesøster.


Beskrivelse

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Dere samles på helsestasjonen sammen med helsesøster. Temaer som tas opp i gruppene, er blant annet

  • amming
  • barnestell
  • kosthold
  • barnets utvikling
  • ulykkesforebygging
  • samliv

Barselgruppene drives i samarbeid med jordmor og helsesøster og har som hovedmål og styrke sosialt nettverk til småbarnsfamilier i nærmiljøet. Helsestasjon arrangerer tre møter, etter ca 4-6 uker, 8-10 uker og 8 mnd,


Målgruppe

Nybakte foreldre


Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.


Beslektede tjenester

Jordmortjenesten

Helsestasjon

NavnTj.id.Ver.Ver.
Helsestasjon35934981Bokmål
Jordmortjeneste35940743Bokmål
Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Dette er en måte kommunen velger å gi veiledning til denne gruppen på, men er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-3 - Helsefremmende og forebyggende arbeid
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)
Forskrifter
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født,  blir du kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om å delta i barselgruppe. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.


Helsestasjonens besøksadresse er:
Sykehusvegen 24, 2100 Skarnes


Søknaden sendes til
Sør-Odal kommune
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
 

 


Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.


Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnHelsestasjon
LederJeanette Eriksen
Telefon62 96 81 80
PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
Andre opplysninger

Emneord
Arbeid > Permisjonsordninger > Foreldrepermisjon
Barn og familie > Barn og foreldre > Foreldrepermisjon
Helse > Helsetjenester > Helsestasjon
Webdesign og webutvikling av Gandalf/Powered by Joomla!
Til toppen