Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Høring: Oversiktsdokument for folkehelse

Sør-Odal kommune legger oversiktsdokument for folkehelse ut på høring, med frist 15. oktober 2018.

Sør-Odal kommune har gjennom folkehelseloven ansvar for å fremme innbyggernes helse og å innlemme folkehelseperspektivet i planlegging og lokal samfunnsutvikling. Oversiktsdokumentet skal forankre folkehelsearbeidet politisk, på tvers av sektorer og som en langsiktig satsing.

Sittende kommunestyre har gjennom den kommunale planstrategien for perioden 2016-2019 pekt på folkehelse som et av kommunens satsingsområder. Kommunen har ikke utviklet en egen folkehelseplan, men har valgt at mål og strategier på folkehelseområdet skal synliggjøres gjennom blant annet kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

I Sør-Odal skal vi tenke folkehelse i «alt vi gjør», og vi jobber kontinuerlig med å identifisere utfordringer, påvirkningsfaktorer og effektfulle folkehelsetiltak.

God oversikt over helsetilstanden til innbyggerne i Sør-Odal og aktuelle påvirkningsfaktorer danner grunnlaget for videre folkehelsearbeid, slik at kommunen kan planlegge og gjennomføre gode tiltak basert på de faktiske utfordringene som finnes lokalt. Oversiktsdokument for folkehelse skal gi denne oversikten.

Høringsutgaven av planforslaget finner du her

Høringssvar kan sendes på e-post til postmottak@sor-odal.kommune.no eller brev til: Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes.

Høringsuttalelser merkes med: «Høringsinnspill: Oversiktsdokument for folkehelse».

Høringsfrist: 15. oktober 2018.

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk