Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Høring: Planprogram for kommunal delpan for kulturminner i Kongsvinger og Sør-Odal 2019-2029.

Sør-Odal kommune legger planprogram for kommunal delplan for kulturminner i Kongsvinger og Sør-Odal på høring, med frist 21. november 2018

Kulturminner og kulturmiljøer er en betydelig ressurs for Sør-Odal og Kongsvinger, og for hele regionen. De er viktige elementer for identitetsskaping, og er i tillegg kilder til kunnskap, opplevelse og verdiskaping. 

En kommunal delplan for kulturminner og kulturmiljø, bidrar til forutsigbarhet i saker der kulturminner og kulturmiljøer blir berørt. 

Kulturminner og kulturmiljøer er en betydelig ressurs for Sør-Odal og Kongsvinger, og for hele regionen. De er viktige elementer for identitetsskaping, og er i tillegg kilder til kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Mange av kulturminnene har i tillegg store bruksverdier. Kulturminner er også en viktig faktor for turismen i området. Planen har som mål å synliggjøre kulturminnene som finnes i kommunene, men også å bidra til enighet om en felles kommunal strategi for hvordan minnene skal forvaltes. Bevaring av de tradisjonelt anerkjente kulturminnene står sentralt, men også nye typer kulturminner vil bli trukket fram som viktige for fremtiden.

Det er etablert et samarbeid med en ekstern ressurs, for å kunne koordinere og gjennomføre arbeidet med etableringen av planen. Hans Johnsson, i selskapet Tympanon AS, er ansvarlig koordinator for prosessarbeidet. Medvirkning og samarbeid er en viktig del av prosessen. Når det gjelder avgrensing av områder/temaer for kartlegging og registrering av kulturminner, er den lokale forankringen av arbeidet viktig. De temaer/områder som velges ut bør derfor være representative for kommunen og gjenspeile lokale kulturminneverdier. Arbeidet med lokale kulturminner bør også knyttes opp mot vedtatt fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer.


Forslag til planprogram sendes på høring til statlige og regionale myndigheter samt legges ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside. 

Høringsuttalelser sendes til postmottak@sor-odal.kommune.no eller brev til: Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes.
Merkes "Høringsinnspill: Planprogram for kulturminneplan"

Høringsutgaven av planprogrammet finner du her

Siste høringdato er 21. november 2018.

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk