Til menyen Til hovedinnholdet Til forsiden

Helsetjenester

Kommunehelsetjenesten tilbyr en rekke helsetjenester etter kommunehelsetjenesteloven. Tjenester til eldre og funksjonshemmede skal i størst mulig grad tilbys i brukerens hjem eller i tilrettelagte boliger. Fylkeskommunen har ansvar for tannhelsetjenesten.

Tannhelsetjeneste

torsdag 13. desember 2012 10:45

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper. I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25 % av offentlige takster.

Les mer …

   

Jordmortjeneste

mandag 09. desember 2013 13:35

Les mer …

   

Aktivitets tilbud for mennesker med bistandsbehov

fredag 24. januar 2014 12:34

Tilbudet skal gi voksne mennesker med bistandsbehov et meningsfylt aktivitetstilbud på dagtid. Tjenesten skal kunne bidra til mestring, trivsel og personlig vekst. Tjenesten skal i størst mulig grad tilpasses den enkelte.
 
Tjenesten ytes ved Aktivitetsseteret, og kan etter faglig vurdering omfatte aktiviteter som:
  • Adl trening/ veiledning i forhold til daglige gjøremål. Det kan være med bistand av rehabiliteringssykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, aktivitør eller annet aktuelt personell.
  • Tilrettelagte gjøremål som baking, veving og andre formingsaktiviteter.
  • Delta i sosiale og fysiske aktiviteter

Les mer …

   

Rehabiliteringsteam

fredag 24. januar 2014 11:16

Etter endring i funksjon skal tverrfaglig rehabilitering bidra til at bruker ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov i størst mulig grad kan: Mestre hverdagen. Bli selvstendig. Delta i sosiale aktiviteter.

Les mer …

   

Tannhelsetjeneste

fredag 15. juni 2012 14:21

Les mer …

   

Fysioterapi - Private

tirsdag 19. mars 2013 18:14

Skarnes Fysioterapi - Liv Dahl:

Sør-Odal helsesenter – 2. etg. i Sykehusvegen 24, 2100 Skarnes, tlf. 62 96 25 55

Arbeidsområde:
- Lymfeødembehandling
- Kreftpasienter
- Allmenn fysioterapi
- Basseng gruppe
 
Odal Fysioterapi:
Sør-Odal helsesenter - 1. etg. i Sykehusvegen 24, 2100 Skarnes, tlf. 62 96 11 05
 
Arbeidsområde:
- Allmenn fysioterapi
- Basseng gruppe
- Psykomotorisk fysioterapi

Les mer …

   

Fysioterapi

fredag 24. januar 2014 11:22

Les mer …

   

Lege

torsdag 06. desember 2012 13:49

Sentrum legekontor
Tlf.: 62 96 60 00
Brugata 6, 2100 Skarnes
Åpningstid:
Man – Fre:  0800-1530
Telefontid:  0830-1145/1300-1430    
                                       
1.    Lege Amer Abdulkarim
2.    Lege Saifur Rehman
3.    Turnuslege  
         
Skarnes legesenter
Tlf.: 62 96 69 50
Sykehusvegen 24 B, 2100 Skarnes
Åpningstid: 
Man – Fre: 0800-1600
                                                    
1.   Lege Magne Karstensen                                                              
2.   Lege Gudmund Nordstrøm 
                                                         
Parken legesenter
Tlf: 62 96 60 20
Stasjonsvegen 26, 2100 Skarnes
Åpningstid:
Man, Ons:  0800-1530
Tir:              STENGT                   
Tor:            0800-1530
Fre:            0800-1130
                                         
1.     Lege Arne Skogholt
 

Les mer …

   

Omsorgsbolig - HDO Bolig

tirsdag 24. desember 2013 09:09

Les mer …

   

Kjøkkendrift

torsdag 22. mars 2012 12:03

Sikre tilfredsstillende ernæring og variert kosthold i henhold til retningslinjer gitt av Statens ernæringsråd

Les mer …

   

Langtidsopphold i institusjon

mandag 03. februar 2014 11:35

Les mer …

   

Avlastning i institusjon

mandag 03. februar 2014 11:31

Les mer …

   

Tidsbegrenset opphold-sykehjem

mandag 03. februar 2014 11:36

Les mer …

   

Ergoterapi

fredag 24. januar 2014 11:40

Les mer …

   

Skolehelsetjenesten

mandag 09. desember 2013 13:36

Les mer …

   

Hjemmesykepleie - Kreftsykepleiekontakt

tirsdag 24. desember 2013 09:05

Tilby tjeneste til personer med en kreftsykdom. Kreftsykepleier er ansvarlig for tilrettelegging og koordinering av aktuelle tjenester i samråd med fungerende tjenesteområder. Kreftsykepleier skal arbeide på en slik måte at bruker og pårørende føler seg trygge og ivaretatt.

Les mer …

   

Logopedtjeneste

fredag 20. desember 2013 14:10

Logopedtjenesten arbeider med:

Språkvansker som vansker med å forstå og/eller bruke språk

Språklydvansker (uttalefeil)

Stemmevansker (funksjonelt og organisk betingede forstyrrelser og bortfall av stemme.

Taleflytvanske; stamming og løpsk tale

Afasi: Språkvansker etter hjerneskade

Les mer …

   

Reisevaksinasjon

mandag 02. april 2012 15:55

Vaksinasjon og veiledning for utenlandsreiser. Utførelse av tuberkulosekontroll og vaksinasjon BCG

Les mer …

   

Helsestasjon for ungdom

mandag 09. desember 2013 13:35

Les mer …

   

Barselgrupper

mandag 09. desember 2013 13:28

Les mer …

   

Helsestasjon

mandag 09. desember 2013 13:41

Les mer …

   

Legevakt

torsdag 06. desember 2012 13:48

Les mer …

   
Webdesign og webutvikling av Gandalf/Powered by Joomla!
Til toppen