Til menyen Til hovedinnholdet Til forsiden

Tjenestekatalog

Skogfond
Generelt

Beskrivelse

Som skogeier har du plikt til å avsette midler til et skogfond. Dette fungerer som en tvungen fondsavsetning slik at du selv kan bruke de midlene som er avsatt til senere investeringer på eiendommen din. Du får pengene utbetalt når du har gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift. Skogfondsmidler kan brukes til

 • all form for skogkultur 
 • underskudd ved tynningsdrift
 • etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • vegvedlikehold av skogsbilveger
 • merverdiavgift
 • skogbruksplan
 • skogforsikring
 • grensearbeid i utmark
 • kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk mv.)
 • miljøtiltak
 • bioenergitiltak


Kriterier/vilkår

For at skogfondsmidler skal kunne utbetales, må du ha foretatt investeringer i egen skog. Investeringene og tiltakene må være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige og ikke i strid med regelverket.


Ved vegvedlikehold utover kr 4,- pr løpemeter veg må tiltaket forhåndsgodkjennes av kommunen før arbeidet starter.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Skogfond - spørsmål og svar
Regelverk
Lover
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om skogbruk (skogbrukslova)
Forskrifter
Forskrift om skogfond o.a.
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du sender et refusjonskrav om utbetaling av skogfondmidler (inkludert utbetaling for eget arbeid) til kommunen. Benytt søknadsskjema fra Statens landbruksforvaltning - se lenke under.


Søknadskjema

Statens landbruksforvaltning gjør etter hvert sine elektroniske tjenester tilgjengelig via Altinn. For at du skal kunne bruke Altinn, må skogeiendommen være registrert på personlig eier med et fødselsnummer. Inntil videre må andre bruke den gamle påloggingen via SLFs hjemmeside. Se skjema SLF-909 og SLF-910.


Altinn - Hvordan logge seg på SLFs elektroniske tjenester?
Altinn - Skogfondsystemet
Statens landbruksforvaltning (forskjellige skjema)

Vedlegg

Kvitteringer og fakturaer for utgifter som du ønsker å få dekket.Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende, men du må sende krav om utbetaling av skogfondsmidler til kommunen senest ett år etter utgangen av det kalenderåret du gjorde investeringen.Søknaden sendes til
Sør-Odal kommune
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
 

 


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnNæring og miljø
LederJan Thore Helgedagsrud
Telefon62 96 80 00
E-postpostmottak@sor-odal.kommune.no
PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
BesøksadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
Åpningstid0800-1530
Andre opplysninger

Emneord
Næring > Landbruk > Skogbruk
Webdesign og webutvikling av Gandalf/Powered by Joomla!
Til toppen