Kultur og Fritid

Scene og publikum på Audunbakkenfestivalen

Sør-Odal kommune har et aktivt og rikt kulturliv

Kommunen har mange lag og foreninger som sørger for aktivitet i bygda året rundt, i form av konserter, festivaler, teater og foredrag.

Lag og foreninger legger til rette for et stort utvalg fritidsaktiviteter og spesielt barn og unge har mye å velge i. Det finnes noe for enhver smak innen idrett, velforeninger, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre kulturaktiviteter. 

Sør-Odal kommune bidrar med blant annet kulturmidler, som du finner søknadsskjemaer til under tilskuddsordninger

Enhet for kultur og fritid skal levere kulturelle aktiviteter og tjenester til hele befolkningen, men med hovedvekt på tilbudet til barn og unge. Enheten skal planlegge og utvikle kulturlivet i dialog og samarbeid med lag og foreninger i kommunen. Enhet kultur har også ansvar for plan og utviklingsarbeid innen kulturområdet.