Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Personvernombud i Kongsvingerregionen

Rådmannsutvalget i Kongsvingerregionen lyser ut en felles stilling som personvernombud i 100% for sine seks kommuner. Stillingen dekker Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Åsnes og Grue kommuner.

Vi søker deg som har kunnskap og interesse for personvernrett og personopplysningsloven. Du bør ha juridisk kompetanse og en solid forståelse av IKT, informasjonssikkerhet og regelverk for forsvarlig behandling av personopplysninger. Du bør ha faglige kvalifikasjoner som står i forhold til omfanget av de personopplysninger kommunene behandler. Erfaring fra og kunnskap om kommunal og offentlig forvaltning er en fordel.


Personvernombudet skal:

°       Ha god forståelse om kommunal sektor, inkludert saksbehandling, IT-systemer, informasjonssikkerhet og personvernbehov

°       Ha høy integritet og god evne til etiske vurderinger

°       Holde seg oppdatert på utviklingen innen personvern

°       Kunne utføre sine oppgaver på en uavhengig måte 

°       Ha svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner


Utdanning

°       Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

°       Juridisk kompetanse

°       IKT-fag


Arbeidsoppgaver

°       Være kommunenes ressursperson vedrørende personvern

°       Være bindeledd mellom kommunenes ledelse, Datatilsynet og de registrerte og fungere som et kontaktpunkt for Datatilsynet ved spørsmål og kontroll

°       Gi råd om de forpliktelsene kommunene har etter personvernlovgivningen

°       Føre tilsyn med forordningen og andre relevante regelverk samt kommunenes interne retningslinjer

°       Initiere og koordinere samarbeidet med kommunenes personvern- og sikkerhetsansvarlige

°       Bistå kommunenes personvern- og sikkerhetsansvarlige i å utarbeide oversikt og rutiner

°       Revidere og holde oppdatert regionalt prosedyresett vedrørende informasjonssikkerhet

°       Ha oversikt over hvordan kommunene skal etterleve ny forordning av 2018 og rådgi kommunene

°       Ved behov delta i møter i kommunene og bistå kommunene i å gjennomføre holdningsskapende arbeid

°       Rapportere direkte til øverste nivå i kommunen og fremlegge saker for rådmannsutvalget ved behov

°       Bistå i spørsmål vedrørende informasjonssikkerhet og personvern ved innføring av nye digitale løsninger eller endring i eksisterende løsninger

I en oppstartsperiode vil ombudet ha en operativ rolle i å bistå kommunene i forberedelse og gjennomføring av nødvendige tiltak knyttet til den nye personvernforordningen.


Personlige egenskaper

°       Du må være selvstendig, løsningsorientert, ha gode analytiske evner og like å ta initiativ

°       Du må være strukturert og systematisk, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

°       Du må ha gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, og evnen til å motivere og engasjere alle typer mennesker

°       Du må ha evnen til å kombinere kortsiktige oppgaver med langsiktig planlegging

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

·         Godt arbeidsmiljø

·         Mulighet for faglig utvikling

·         Fleksitidsordning

·         Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale

·         Gruppelivsforsikring og pensjonsavtale

Reisevirksomhet mellom våre seks kommuner må påregnes, men den som får stillingen kan velge arbeidssted
Se mer og søk på finn.no

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk