Til menyen Til hovedinnholdet Til forsiden

Natur og miljø

Under temaet NATUR OG MILJØ finner du beskrivelser av tjenester som kommunen tilbyr sine innbyggere og oppgaver som kommunen utfører. Spørsmål som besvares er for eksempel: Hva må du søke om tillatelse til? Kan du klage på et avslag? Slik gjør vi det lettere for deg å finne frem i lovverket.

 • Avfallshåndtering

  Kommunen skal sørge for ordninger som reduserer avfallsmengden. Mer avfall skal gjenbrukes eller gjenvinnes. Stadig flere produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Vi har et felles ansvar for at skadene på mennesker og miljø blir så små som mulig.

  Les mer …
 • Forurensning og stråling

  Helse- og miljøfarlige kjemikalier kan fremkalle allergier og sykdommer. Miljøgifter brytes langsomt ned i naturen og kan forurense drikkevannet. Vi har et felles ansvar for at skadene på mennesker og miljø blir så små som mulig.

  Les mer …
 • Naturforvaltning

  Vi skal både verne og utnytte naturens ressurser slik at naturen gir helse og trivsel både for oss og for fremtidige generasjoner.

  Les mer …
Webdesign og webutvikling av Gandalf/Powered by Joomla!
Til toppen