Til menyen Til hovedinnholdet Til forsiden

Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Under temaet OMSORG, TRYGD OG SOSIALE TJENESTER finner du beskrivelser av tjenester som kommunen tilbyr sine innbyggere og oppgaver som kommunen utfører. Trygdetjenester (som er statlige) er ikke omtalt. Spørsmål som besvares er for eksempel: Hvem kan søke om å motta en bestemt tjeneste? Hva er vilkåret for å få en tjeneste? Kan du klage på et avslag? Slik gjør vi det lettere for deg å finne frem i lovverket.

 • Avlastning og støtte

  Kommunen har avlastningsordninger som skal sørge for at den som har tyngende omsorgsoppgaver får regelmessig fri. Andre tjenester er rettet mot den som trenger assistanse. Brukerens ønsker skal tillegges vekt.

  Les mer …
 • Boformer

  Kommunen skal tilby ulike boformer for ulike livssituasjoner - enten du trenger hjemmebasert omsorg, har behov for sykehjemsplass eller mangler et sted å bo.

  Les mer …
 • Omsorgstjenester

  «Omsorgsbegrepet kan ha flere dimensjoner. I tillegg til å beskrive selve arbeidet som blir utført, står begrepet for et ideal, en intensjon om å ha omtanke for og sørge for en annen.» (St.meld. nr. 25 (2005-2006))

  Les mer …
 • Pensjon

  Les mer …
 • Transporttjenester

  Mennesker med funksjonshemninger stenges ofte ute fra sosiale arenaer på grunn av mangel på tilgjengelighet. Målet er deltakelse og likestilling for alle. Kommunen utsteder parkeringstillatelse til forflytningshemmede mens TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar.

  Les mer …
 • Økonomiske ytelser

  Kommunen forvalter økonomiske ytelser knyttet til blant annet livsopphold, bolig, arbeid og opplæring. Disse individuelle ytelsene er en viktig del av våre velferdsordninger. Ytelser etter folketrygdloven omtales ikke her.

  Les mer …
Webdesign og webutvikling av Gandalf/Powered by Joomla!
Til toppen