Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Høring - Utbygging av bredbånd i Sør-Odal kommune 2017

Innenfor geografiske områder i Sør-Odal er bredbåndsdekningen lite tilfredsstillende.

Sør-Odal kommune ønsker derfor å søke statlig støtte til å bedre dette gjennom ordningen Nasjonal stønad til breibandsutbygging.

Ordningen forvaltes av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det er et krav i denne ordningen at informasjon om planlagte, geografiske søknadsområder i kommunen legges ut på høring, slik at alle interesserte parter kan få komme med sine innspill. Les mer om bakgrunnen for høringen. 

Klikk her for å se forslag til utbyggingskart i Sør-Odal 2017

De geografiske områder vist i kartutsnittet med oransje farge er de aktuelle søknadsområdene i Sør-Odal i 2017.

Dette er Slåstadsæter mot Slåstad, Odalsverk, Oppstad fra fylkesvei 24 og mot øst til Osviken, Galterud og området fra Disenå til Finnholt.

MERK: Dette er grovskisser, så plassering av boliger innenfor og utenfor områdene må ikke tolkes som absolutte. 

Innbyggere, bedrifter, lag og foreninger og andre interesserte parter inviteres til å gi innspill til disse områdene før vi sender søknaden til Nkom. Dokumentasjon av antall husstander i områdene som mangler tilbud, interessentlister og mulig dugnad kan øke sjansen for tildeling av offentlig støtte. Interessenter i områder utenfor kartet oppfordres også til å svare på høringen. 

Høringsfristen er 25. april 2017. 

Sør-Odal kommune må sende søknad til Nkom innen 3. mai 2017.

Trykk her for å komme til spørreundersøkelse/høringssvar

Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging finner du på www.Nkom.no

OM BREDBÅNDSTØTTEORDNINGEN 

Bredbåndsstøtteordningen er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte til utbygging av bredbånd. Hedmark fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordningen, er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordningen skal gjelde for minimum en måned i forkant av søknadsfristen. Med dette gis alle anledning til å gi innspill som kan være vesentlig for søknaden. 

KRITERIENE SOM EVALUERES VED TILDELING AV STØTTE ER:

  1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet.
  2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt.
  3. Lokal medfinansiering og egeninnstats (dugnad).
  4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført.
  5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud.
  6. Betydning for lokal samfunnsutvikling og verdiskapning.

BAKGRUNN

De aller fleste husstander og virksomheter i Norge har tilbud om et grunnleggende bredbåndstilbud. Rundt 99,98 % av norske husstander har et tilbud om bredbånd med minst 4 Mbit/s nedstrøms kapasitet, noe som innebærer at færre enn 1000 husstander mangler et slikt tilbud. Et grunnleggende bredbåndstilbud på 4 Mbit/s er imidlertid ikke tilstrekkelig for det kapasitetsbehovet som norske husstander og næringsliv har i dag. Det er også en stor forskjell i bredbåndstilbudet mellom by og bygd. Mens rundt 96 % av husstander i tettbygde strøk har tilbud om «Neste-generasjons-nett» som FTTH, HFC eller VDSL, har kun 37 % av husstander i grisgrendte strøk tilsvarende tilbud.

For 2017 har Stortinget bevilget 138,7 millioner kroner for å bidra til at alle husstander i Norge kan få et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet, minimum 30 Mbit/s. De offentlige midlene skal bidra til bredbåndsutbygging der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut på egen hånd.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil på oppdrag fra regjeringen fordele midlene til bredbåndsutbygging. Dette vil skje i nært samarbeid med fylkeskommunen. Det er kun kommunen eller fylkeskommunen som kan søke om midler, men private aktører kan gjerne bistå kommunen i utformingen av søknad. Fylkeskommunen vil prioritere mellom de ulike prosjektene i sitt fylke. Nkoms rolle er å se hele landet under ett og tildele midler ut fra et felles sett med kriterier. Godkjente prosjekter skal deretter legges ut på offentlig anbud.

Stønadsordningen er primært rettet mot utbygging som skaper et tilbud på bredbånd til de husstander som mangler dette i dag.

I tillegg til statlige Nkom-midler vil også Hedmark fylkeskommune lyse ut 30 millioner for de neste tre årene for å bedre bredbåndsdekningen i Hedmark.

I Sør-Odal mangler deler av kommunen et godt tilbud om bredbånd. Grunnet spredt bosetting finner de kommersielle aktørene det ikke lønnsomt å bygge ut slik infrastruktur i mange av disse områdene.

Sør-Odal kommune ønsker å dokumentere områder i kommunen uten et grunnleggende bredbåndstilbud som kan komme i betraktning for disse midlene og lage søknad på noen aktuelle områder i 2017 og senere år.

I disse områdene vil et samarbeid mellom kommunen, beboere og kommersielle leverandører være nødvendig for å få bygd ut bredbåndsnettet. Beboere og ildsjeler i grendene som kartlegger behov og kan bidra med dugnad, som for eksempel graving av trekkrør fra grenda og ned til knutepunkt, kan bidra til å øke sjansene for å få offentlig støtte til utbygging.

Er du næringsdrivende, et grendelag, er avhengig av bredbånd til daglig bruk eller ser nytten av en bedre bredbåndskommunikasjon for å opprettholde og utvikle din næring, kom med skriftlig innspill og begrunnelse for ditt behov, slik at det kan utarbeides en kostnadseffektiv plan for bredbåndsutbygging i Sør-Odal.

PRIORITERING AV OMRÅDER I SØR-ODAL I 2017 

Vi gjør oppmerksom på at tilskuddsordningen ikke åpner for å søke til områder som alt har et mulig tilbud om 30 Mbit/s nedlastingskapasitet eller mer i husstanden. Områder med mange husstander, der tilbudet er under 4 Mbit/s nedlastingskapasitet og beboerne etterspør et bedre tilbud, har størst sjanse for å få innvilget støtte.

Sør-Odal kommune iverksetter med dette høring for planlagte områder for utbygging av bredbånd i 2017.

Alle som ønsker å avgi en høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner)inviteres til å gjøre det innen 25.april 2017.

Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til høyhastighetsbredbånd.

Innspill sendes på e-post til Per Julsrud: per.julsrud@sor-odal.kommune.no,  merkes "Høringsuttalelse høyhastighetsbredbånd"

Kontaktperson for spørsmål: Per Julsrud tlf. 62 96 80 00 


Kunngjøring skjer kun på Sør-Odal kommunes hjemmeside.

 

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk