Til menyen Til hovedinnholdet Til forsiden

Grunnskoleopplæring

Kommunen har ansvaret for drift og administrasjon av grunnskolen og bestemmer sin egen skolestruktur innenfor opplæringslovens bestemmelser.

Grunnskolen i Sør-Odal

Ungdomsskolen

fronter_logo

 

Skoler

Telefonnr

Besøksadresse

Disenå skole

62968151

Finnholtvegen 91, 2114 Disenå

Korsmo skole 

62968140

Skolevegen 16, 2100 Skarnes

Sander skole

62966550

Neset 9, 2116 Sander

Slåstad skole

62967590 

2110 Slåstad

Ullern skole

62967500

Ullernvegen 107, 2100 Skarnes

Ungdomsskolen

62968100

Skolevegen 8, 2100 Skarnes


Sør-Odal kommune har 5 barneskoler og 1 ungdomsskole med til sammen 960 elever. Kommunen har en desentralisert skolestruktur og det er derfor stor forskjell på størrelsen på skolene.  Alle barneskolene har skolefritidstilbud.  På Korsmo skole på Skarnes er det opprettet et ressurssenter for elever med store hjelpebehov. 

 

Tverrfaglig samarbeid  

 • Kulturskolen for Nord- og Sør-Odal 
 • Sør-Odal er tilknyttet GPPS, en interkommunal tjeneste. I tillegg har Sør-Odal en logoped for skole og barnehage.
 • Kommunen har også for tiden en miljøterapeut for barneskolene og en miljøarbeider i ungdomsskolen.

Alle skolene deltar i fagteam sammen med GPPS, helsesøster, miljøarbeider og barnevernet. Alle skolene har besøk av helsesøster til faste tider. Les mer om skolehelsetjenesten her. 

skolerute 2014/2015

Satsningsområder for skolene i Sør-Odal for skoleåret 2010-2011:

 • Vurdering for læring.  Målet med arbeidet er å etablere en felles vurderingskultur ved alle skolene i kommunen. Det arbeides bl.a. med kompetansemål, måloppnåelse, underveisvurdering.
 • Klasseledelse
 • Myndighetene har en 5-årig satsning på bedre læringsmiljø med et overordnet mål om at alle elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres helse, trivsel og læring. Et godt læringsmiljø forebygger bråk og uro og mobbing.
   

Overgang barnehage - skole og skole - skole

Det er et mål at alle barn i Sør-Odal skal få en god skolestart og oppleve overgangen mellom barnehage og skole som trygg og positiv.
Derfor har vi utarbeidet en felles plan og retningslinjer for hvordan overgangene skal skje.

Den kan du lese her

   

Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever

Les mer …

   

Skoleskyss

Les mer …

   

Skolefritidsordning - SFO

Les mer …

   

Leirskoleopphold

Les mer …

   

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Les mer …

   

Spesialundervisning i grunnskolen

Les mer …

   

PP-tjenesten

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

 • tidligere eller utsatt skolestart
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring
 • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
 • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
 • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

Les mer …

   

Hjemmeundervisning

Les mer …

   

Skoletilhørighet

Les mer …

   

Skolestart

Les mer …

   

Brukermedvirkning i skolen

Les mer …

   

Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak

Les mer …

   

Permisjon fra grunnskoleopplæring

Les mer …

   

Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre

Les mer …

   

Ordensreglement i grunnskolen

Les mer …

   

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Les mer …

   

Bibliotek

Les mer …

   
Webdesign og webutvikling av Gandalf/Powered by Joomla!
Til toppen