Til menyen Til hovedinnholdet Til forsiden

Elevenes fysiske skolemiljø

Elevenes fysiske skolemiljø
Generelt

Beskrivelse

Både elevene, de foresatte og råd og utvalg som representerer disse, kan be om at det blir iverksatt tiltak som gjelder skolemiljøet. Skolen skal ta stilling til oppfordringen innen rimelig tid og fatte et skriftlig vedtak. Skolemiljøet omfatter både det fysiske miljøet slik som inneklima og lekeareal, og det psykososiale miljøet. Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke og eventuelt gripe inn hvis de får mistanke om at det foregår mobbing, vold eller rasisme på skolen.

Alle elever i skolen har rett til et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Målgruppe
  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen
  • Foresatte

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen
Manifest mot mobbing 2011-2014
Om digital mobbing og personvern
Tips mot mobbing - informasjon om dvd og plakat
Beslektede tjenester
NavnTj.id.Ver.Ver.
Brukermedvirkning i skolen26248021Bokmål
Elevenes psykososiale skolemiljø26244311Bokmål
Regelverk
Lover
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9a-2 Det fysiske miljøet
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9a-3 Det psykososiale miljøet
Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø
Forskrifter
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Retningslinjer
Informasjon om regelverk til foreldre (bokmål)
Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet
Opplæringsloven kapittel 9 a (veileder)
Retten til et godt psykososialt miljø (Udir-2-2010)
Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Sør-Odal kommune
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
 

 


Saksbehandlingstid

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Fatter ikke skolen noe vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saken, kan du allikevel klage som om vedtaket var gjort. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnOppvekst og kultur
Telefon62968000
E-postpostmottak@sor-odal.kommune.no
PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
BesøksadresseØgardsvegen 2 2100 SKARNES
Åpningstid0830-1530
Andre opplysninger

Emneord
Arbeid > Arbeidsliv > Innemiljø
Arbeid > Arbeidsliv > Mobbing
Helse > Folkehelse > Innemiljø
Helse > Psykisk helse > Mobbing
Skole og utdanning > Skolemiljø > Innemiljø
Skole og utdanning > Skolemiljø > Mobbing
Skole og utdanning > Skolemiljø > Uteområde
Webdesign og webutvikling av Gandalf/Powered by Joomla!
Til toppen