2. Fakta om Sør-Odal

Sør-Odal kommune er en fremtidsrettet og attraktiv kommune i vekst, noe som blant annet vises ved at det i løpet av 2019 ble 28 flere arbeidsplasser i kommunen.

fff
 • Sør-Odal kommune i Hedmark grenser til Nord-Odal, Grue, Kongsvinger, Eidskog og Nes, og hadde ved inngangen til 2020 7.905 innbyggere.
 • Kommunen er fordelt på de tre sognene Strøm, Ullern og Oppstad, som er opphavet til de tre nøklene i kommunevåpenet.
 • En innbygger som bor i Sør-Odal kalles en (sør)odøling.
 • Kommunens areal er 512,75 km2.
 • Omtrent 17 prosent av kommunens verdiskaping er landbruksrelaterte.
 • Elva Glomma renner gjennom Sør-Odal.
 • Sør-Odal har et utpreget innlandsklima, der gjennomsnittstemperaturen er på 3,9 grader.

Innbyggerne i Sør-Odal

tabell alderfordeling

 

Endringer i befolkningen

 • 76 fødte personer
 • 97 døde personer
 • Nettoinnflytting: 47 personer
 • Befolkningsutvikling: Pluss 26 personer

SSBs befolkningsanalyser av 2019 viser at det forventes at Sør-Odal kommune er om lag 9.000 innbyggere i 2040.

Boliger i Sør-Odal

 • 3245 eneboliger
 • 107 leiligheter
 • 550 hytter

20 prosent av befolkningen i Sør-Odal bor på landbrukseiendommer.

Næringsliv i Sør-Odal

Sør-Odal kommune fikk 28 flere arbeidsplasser i 2019, mens Kongsvingerregionen har tapt netto 183 arbeidsplasser i 2019. 

I 2016 vedtok alle kommunene i Kongsvingerregionen en egen næringsstrategi som skal gjelde fram til 2028. I løpet av 2018 vedtok kommunestyret i Sør-Odal også en egen næringsplan, som legger de regionale strategiene til grunn.

tabell arbeid

Du finner flere tall om dette temaet under statistikken Registerbasert sysselsetting.

tabell utdaning

Du kan finne enda flere tall og statistikker om Sør-Odal kommune på Statistisk sentralbyrås hjemmeside.

 

 

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook