Saksbehandlertjenesten

Forvaltning - tildeling av tjenester

Tildelingsteam for helse og mestring, Sør Odal kommune

  • Besøksadresse: Sykehusvegen 27, 2100 Skarnes
  • Postadresse: Tjenestekontoret, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes Tlf: 62 96 80 00 (innbyggertorget)
  • E-post: tjenestekontoret@sor-odal.kommune.no
  • Enhetsleder: Anette Hjell, 47 45 07 53

Saksbehandler

Mail

Oppgaver/saker

Anita Aastebøl

Tlf:

400 38 004

 

Anita.Aastebol@sor-odal.kommune.no

Hjemmesykepleie, hjemmehjelp / praktisk bistand, dagsenter, sykehjem, avlastning, trygghetsalarm, omsorgsstønad, BPA, støttekontakt

Astrid Aasen

Tlf. 

404 37 163

Astrid.Aasen@sor-odal.kommune.no

Hjemmesykepleie, hjemmehjelp/praktisk bistand, sykehjem, avlastning, trygghetesalarm, dagsenter, vurderingsteam

Line Merete Hagen

Tlf. 

474 72 228

Line.Merete.hagen@sor-odal.kommune.no

Hjemmesykepleie, hjemmehjelp/praktisk bistand, sykehjem, avlastning, trygghetesalarm, dagsenter, støttekontakt, BPA, omsorgsstønad

Mari Myrvang

Tlf. 959 65 087

 

Mari.Myrvang@sor-odal.kommune.no

 

 

Rehabilitering i og utenfor institusjon, vurderingsteam

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook