Grunnskole for voksne skoleåret 2023-2024, søknadsfrist 19. mai

Er du over 16 år og trenger grunnskoleopplæring, har du rett til gratis opplæring. Retten gjelder norske statsborgere, innvandrere og flyktninger.

Grunnskoletilbudet på GIV skoleåret 2023/2024 i samarbeid med kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog:

Toårig eksamensrettet grunnskole for voksne. Det undervises i fagene:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag

Eksamensrettet grunnskole for voksne er et fulltidstilbud (30 t/uke) for de som tar alle fag. Undervisningen foregår hovedsakelig som klasseromsundervisning på dagtid, men det kan tilrettelegges for en kombinasjon med digital undervisning. Det utstedes vitnemål etter fullført eksamensrettet grunnskole for voksne.

Grunnleggende ferdigheter for deg som er innvandrer og har liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Opplæringen kombineres med norskopplæring. Det undervises i fagene matematikk, samfunnsfag, naturfag og IKT på grunnleggende nivå. GIV organiserer en kombinasjon av norsk og grunnskolefag ut fra antall søkere.

Undervisningsåret følger skoleruta og starter i august og avsluttes i juni. 

Du søker grunnskoleopplæring for voksne ved å fylle ut søknadsskjemaet og sender det til din hjemkommune (se adresse nederst på side 2 i søknadsskjemaet). 

Søkere til grunnskoleopplæring for voksne blir innkalt til kartlegging på GIV. Resultatet av kartleggingen bestemmer hva slags opplæring du får tilbud om.

Har du spørsmål? Ta kontakt med GIV på tlf 62 88 22 00 eller på e-post; giv@giv.no

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook