Høstferie: gratis kunstlab med Silje og Guro!

Bli med på kunstlab i høstferien

Bli med på Kunstlab med Silje Eugenie Strande Øktner og Guro Erika Trøseid Gjerstadberget!

Dette er et samarbeid mellom Kåre Tveter Galleri Lyshusets venner, Sør-Odal kommune og kunstnerne. 

Guro og Silje har lang erfaring med workshops for blant annet UKM og Den kulturelle skolesekken. De har her satt sammen et program for en hel uke hvor elevene skal innom ulike kunstneriske uttrykk, dramaøvelser og arrangementsplanlegging. Det blir både individuelt arbeid og gruppeoppgaver. Eksempler på prosesser kan være performance, skulpturer, installasjoner, landart, kostymer, bilder, sang, festival og aksjoner.

Det hele ender i en utstilling på kulturtunet på Skarnes!

Selv sier Silje og Guro dette om kunstskolen:

- Vårt mål for Kunstlab er å vise og lære bort kunstens muligheter til ungdommene. Kunst kan være en egen form for refleksjon som virker annerledes enn andre uttrykksmåter. I kunst kan både kropp, bevegelse, stemme, materialer, rom og språk være materialene. Vi ønsker at ungdommene skal få opp øynene for sine egne inntrykk av fenomener i verden, og lære hvordan de kan skape dem om til egne performative eller materielle uttrykk. Vi vil vise ungdommene hvordan hele verden er en scene og at vi kan leke med hvordan vi iscenesetter virkeligheten med kunstneriske virkemidler.

I verkstedet vil vi:
• presentere utdrag fra vår egen kunstneriske praksis som inspirasjon og impuls for verkstedet
• gjøre observasjonsøvelser der ungdommene lærer å beskrive, analysere og tolke kunstverk
• gjøre oppgaver der vi idémyldrer over ideer, tema eller fenomener vi kan skape noe ut av eller iscenesette
• gjøre improvisasjonsøvelser
• komposisjonsoppgaver der ungdommene selv skaper stedspesifikke materielle og/eller performative verk

Kurset er for de som har gått i 5.-10. trinn. 

Kurset varer fra klokken 10.00-14.00 onsdag-fredag i uke 41. Alle tar med drikke og egen matpakke. 

De som får plass får beskjed etter at påmeldingsfristen har gått ut 05.10.22 kl. 10.00. 

Påmelding her: https://www.deltager.no/event/odalsferie_2022_-_kunstlab_pa_lyshuset_hostferien#init

plakat for kunstlab

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook