Hvordan fungerer «gratis kjernetid», og hvem kan få det?

Ordningen med fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke gjelder for 2-, 3-, 4- og 5-åringer.

For barnehageåret 2020/2021 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 566 100 kroner.

Søknadsfrist for moderasjonsordninger er normalt 1.juni, men det kan søkes fortløpende gjennom barnehageåret. Husk å legge ved skattemelding på familiens samlede inntekt sammen med søknaden.

Søknader mottatt etter 1. september får virkning fra den 1. i påfølgende måned forutsatt at søknaden er levert senest den 1. i måneden før.

Det er kun skattemelding som er gyldig dokumentasjon på inntekt. 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook