Reduksjon i foreldrebetaling, barnehage og SFO - søknadsfrist 15. juni

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen går ut på at ingen skal betale mer enn 6% av de samlede inntektene til husholdningen til foreldrebetaling i barnehagen. Det gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid

Gratis kjernetid innebærer at husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 598 825 kr., har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke for barn som er 2-5 år. Dette gjelder uavhengig av om barnet har hel- eller deltidsplass.

Det må søkes om begge disse ordningene, og man må legge ved dokumentasjon på inntekt. Det er kun skattemelding for 2022 som er godkjent dokumentasjon.

For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret.

Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

Søknadsfrist for nytt barnehageår: 15.juni

Du søker i foreldreportalen her:

 

Redusert foreldrebetaling SFO 1.-4.trinn

Foreldrebetaling skal utgjøre maksimalt 6% av husstandens samlede inntekter. Det må søkes om denne ordningen, og man må legge ved dokumentasjon på inntekt (skattemelding for 2022). For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Her finner du søknadsskjema samt informasjon rundt ordningen:

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook