Kontakt

Ansatte i PPT:

Bente Sandholt, leder
Telefon: 94026602
Bente.Sandholt@edu.sor-odal.kommune.no

Tale Korsmo Mælum, PP-rådgiver
Telefon: 45974334.
tale.korsmo.maelum@edu.sor-odal.kommune.no

Siw Anita Klingenberg, sekretær.
Telefon: 47973133.
siw.anita.klingenberg@edu.sor-odal.kommune.no

Grethe Tuhus Bråthen, PP-rådgiver.
Telefon: 47971264.
grethe.tuhus.brathen@edu.sor-odal.kommune.no

Anita Løken, PP-rådgiver.  
Telefon: 47972819.
anita.loken@edu.sor-odal.kommune.no

Kari Engen Trøftmoen, Logoped.
Telefon: 98901736.
kari.engen.troftmoen@edu.sor-odal.kommune.no

Ann-Kathrin Hansen, spesialpedagog.
Telefon: 45974332.
ann-kathrin.hansen@edu.sor-odal.kommune.no

Wenche Skaar Erdal
Telefon: 94012540
Wenche.Skaar.Erdal@edu.sor-odal.kommune.no

Line Ruud
Telefon: 45724449
Line.Ruud@edu.sor-odal.kommune.no

 

 

 

 

Odal PPT

PPT arbeider å for å fremme læring og trivsel i barnehager og skoler. PPT gir råd og veiledning til barnehager og skoler om hvordan de kan legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Dette gjør PPT

Odal PPT er en tjeneste for kommunene Nord-Odal og Sør-Odal. Vi jobber sammen med våre kommuner for å skape gode rammer for læring og utvikling i skoler og barnehager.  PPT undersøker om barn/ elever kan ha behov for særskilt tilrettelegging, og gir råd og veiledning til foreldre, barnehager og skoler.

Hvem kan få hjelp?

Målgruppen er barn og elever i barnehage og grunnskole med særskilte behov, samt voksne med rett på opplæring på grunnskolens område.

Hva som er særskilte behov må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Eksempler kan være:

  • Språk- og talevansker
  • Konsentrasjonsvansker
  • Sosiale- og emosjonelle vansker
  • Atferdsvansker
  • Syn- og hørselsvansker
  • Generelle lærevansker og fagvansker
  • Lese- og skrivevansker
  • Matematikkvansker
  • Nonverbale lærevansker

 

Slik søker du om hjelp

Ved bekymring anbefaler vi at du først kontakter barnehagen/skolen.  Barnehage og skole skal alltid undersøke tilretteleggingsbehov og prøve ut tiltak før spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning vurderes.  

Henvisningsskjemaer 

 

Finn barnehagens eller skolens kontaktperson

Sør-Odal

 

Glommasvingen skole, trinn 1.-2. trinn

Grethe Tuhus Bråthen

Glommasvingen skole, trinn 3.-7. trinn

Bente Sandholt

Glommasvingen skole, trinn 8.-10

Line Ruud  

Barnehager i Sør Odal

Grethe Tuhus Bråthen

Logoped barnehage og skole

Wenche Skaar Erdal

 

Nord-Odal

 

Garvik skole

Anita Løken

Sand sentralskole

Anita Løken

Nord-Odal ungdomsskole

Anita Løken

Barnehager i Nord Odal

Grethe Tuhus Bråthen

Logoped barnehage og skole

Kari Engen Trøftmoen

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook