Kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med SLT-koordinator Roy Magnus Onsrud, kan han treffes på følgende måte:

Kart

Øgardsvegen 2
Skarnes
Norge

SLT-koordinator i Sør-Odal

Roy Magnus Onsrud er tydelig på at dialog med foreldre og foresatte er noe av det første han ønsker å gjøre som nytilsatt SLT-koordinator.

roy

– Foreldrene vil bli en veldig viktig samarbeidspartner for meg, og man trenger ikke være redd for å ta kontakt. Mitt mål er at terskelen for å ta kontakt skal senkes, sier Onsrud, og presiserer at ordinær taushetsplikt også gjelder for dialog med ham.

Ser du noen som har rus- eller kriminalitetsutfordringer? Trenger du støtte til å løse noe? Lurer du på hvordan du skal prate med barna dine? Dette er eksempler på noen av temaene du kan prate med SLT-koordinatoren om.

Riktig hjelp til riktig tid

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak, og SLT-modellen skal samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser soacm bidrar i dette arbeid. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket, sier Onsrud, som har sin bakgrunn fra kriminalomsorgen og jobb med ungdommer gjennom NAV.

Vil etablere flere møteplasser

Onsrud vil primært jobbe med ungdommer fra 6. trinn til de er 18 år, og har allerede vært inne og presentert seg for elevene på sjette til niende trinn.

– Etter hvert skal jeg også delta på foreldremøter, være synlig i kommunen på kveldstid, og jobbe aktivt for å etablere flere uorganiserte aktiviteter og møteplasser for unge, forteller Onsrud.

Internt i kommunen vil Onsrud sin viktigste oppgave være å sørge for at kommunen har en strategi og satsing på forebyggende arbeid.

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook