Kontakt

Postadresse:
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Besøksadresse:
Skolevegen 16
2100 Skarnes

E-post: 
glommasvingenskole@sor-odal.kommune.no
Telefon: 456 16 145

Rektor:
Ingrid Maria Ulheim
E-post: 
Ingrid.Maria.Ulheim@edu.sor-odal.kommune.no
Telefon: 474 52 150


Konstituert assisterende rektor:
Jon Inge Maridal
E-post: Jon.Inge.Maridal@edu.sor-odal.kommune.no
Telefon: 989 02 719

SFO:
90503195 eller 97680599

Visma Flyt Skole

Glommasvingen skole bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system. For foresatte betyr dette at de nå kan komme i kontakt med og samarbeide med skolen og SFO gjennom dette systemet.

Slik kan du som foresatt bruke det skoleadministrative systemet til skolen i Sør-Odal:

 

Foreldreinformasjon

Foreldrepålogging i systemet Visma Flyt Skole ble tatt i bruk 1. august 2019, og fra denne datoen hadde foreldre tilgang til skolens (og dermed SFOs) administrative system. 

Nedenfor finner dere en foreløpig oversikt over noen av funksjonene i VismaFlytSkole.

Foreldre kan bruke Visma Flyt Skole til å:

 • sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
 • gi samtykker (dere kan endre på samtykkene gjennom skoleåret)
 • motta brev/dokumenter fra skolen («ranselpost», f.eks innkallinger til møter)
 • følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven
 • finne kontaktinformasjon til kontaktlærer
 • sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
 • legge inn når barnet skal på SFO og hvem som henter
 • se hvilke faggrupper og faglærere eleven har
 • søke, si opp eller endre SFO-plass
 • permisjon fra pliktig opplæring
 • kommunisere med lærere eller skolens ledelse (App: Visma Min Skole foresatt)

Som foreldre vil dere ha tilgang til Visma Flyt Skole via nettside og app. Nettløsningen (Hjemmeweb) og foresattappen har forskjellige funksjoner. Daglig kommunikasjon med skolen går gjennom appen (melde fravær og skrive meldinger).

Nettløsning (Hjemmeweb)

Hjemmeweb er foreldreportalen til Visma Flyt Skole.
For å få tilgang går du inn på: 

og logger deg på via ID-porten med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides.

Det gjøres oppmerksom på at du må godta «Generelt samtykke» for å kunne bruke alle funksjonene i løsningen. 

App: Min skole foresatt

Appen heter Min skole - foresatt og er levert fra Visma Software International AS. Første gang du logger deg på i appen, må du logge deg på via ID-porten og velge din kommune. Du må deretter lage en egen pinkode for senere bruk. Det er også mulig å legge inn fingeravtrykk eller Face-ID som innloggingsmulighet.

Med appen kan du blant annet:

 • motta og sende meldinger (skole-hjem dialog)
 • registrere mindre fravær, for eksempel ved sykdom (søknad om permisjon fra pliktig opplæring må gjøres i nettløsningen)
 • registrere når barnet skal på sfo

Appen kan lastes ned fra App Store for iPhone / iOS eller Google Play for Android (lenke i bildene).

App store logo
Google play logo

 

Visma har utarbeidet to temahefter som beskriver nettløsningen og appen. Disse ligger tilgjengelig i hjemmeweb-området, og er formidlet gjennom Showbie fra skolen (https://skole.visma.com/sor-odal).

Spørsmål eller problemer

Har du spørsmål eller opplever problemer med Visma Flyt Skole?

Ta kontakt med skolen for ytterligere bistand, gjerne på e-post: Glommasvingen-IKT@sor-odal.kommune.no. Foreldre som ikke har smarttelefon/nettbrett vil kunne få meldinger og varsler på e-post. Informer skolen om dette er tilfelle så snart som mulig.

Sensitive personopplysninger

For å bruke systemet riktig er det viktig at du som foresatt kjenner til hva man kan og ikke kan skrive rundt sensitive detaljer. 

Visma Flyt Skole skal brukes til å kommunisere med hjemmet om elevene. Systemet er likevel ikke rigget for å håndtere og informere om detaljer rundt såkalt sensitiv personopplysning (kalt særlige kategorier i personvernloven).

Det betyr at foresatte ikke skal sende inn detaljopplysninger om enkeltelever eller andre som forteller om:

 1. helseopplysninger
 2. opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse
 3. opplysninger om politisk oppfatning
 4. opplysninger om religion
 5. opplysninger om filosofisk overbevisning
 6. opplysninger om fagforeningsmedlemskap
 7. genetiske opplysninger
 8. biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere noen
 9. opplysninger om seksuelle forhold
 10. opplysninger om seksuell legning
 11. opplysninger om straffedommer
 12. opplysninger om lovovertredelser

Under melding om sykdom og fravær eller permisjonssøknader så skal foresatte ikke gi detaljer om disse punktene. Foresatte kan skrive «syk» i fraværsmeldingen, men ytterligere informasjon skal ikke sendes inn. 

Under permisjonssøknad som handler om for eksempel politisk deltakelse, feiring av religiøs høytid eller legebehandling over flere dager, så må beskrivelsen og begrunnelsen ettersendes per post eller leveres inn manuelt.

Noen praktiske eksempler:

 • Dersom du skal søke om permisjon på grunn av deltakelse i landsmøte for et politisk  ungdomsparti, skal du krysse av for "Annet (spesifiser)", men ikke beskrive hvilket parti det gjelder. Dette må ettersendes enten med eleven, eller ved at du sender det inn per post.
 • Dersom eleven skal til behandling ved et sykehus krysser du av for dette, men ettersender bekreftelse fra lege eller behandlende sykehus per post eller med eleven.
 • Dersom en elev kan være preget av en sykdom eller tilstand som skolen bør være oppmerksom om på, send melding til skolen om at de må kontakte deg, slik at denne informasjonen gis over telefon. 
 • Informasjon om allergier sendes i brevs form enten med eleven eller per post, slik at dette kan registreres i vår digitale elevmappe (som skal håndtere denne type data).

E-post eller annen elektronisk kommunikasjon skal ikke erstatte Visma Flyt Skole eller Showbie. Dette er heller ikke sikre kommunikasjonskanaler som er egnet til å håndtere denne type detaljer.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Glommasvingen skole.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook