Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Fellesinformasjon barnehagene

Kommunen har 8 barnehager, midt i eller i nærheten av boligområdene.

Barnehagene har felles samordnet opptak, som gjelder fra 1. august samme år. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.

Barnehage  Telefon   Åpningstid
 Kommunale
 
 Disenå barnehage 
 62967520
 06.45-17.00
 Korsmo barnehage
 62963530
 06.45-17.00 
 Sander barnehage
 62964480
 06.45-17.00
 Tronbøl barnehage 
 62967530
 06.45-17.00


Ikke-kommunale    
 Galterud barnehage
 62967860
 06.30-17.00
 Oppstad gårds- og naturbarnehage 
 47397627
 06.30-17.00
 Slåstad barnehage
62967310
 06.30-17.00
 Ullern barnehage
 62965880
 06.45-17.00

Informasjon om økt foreldrebetaling i barnehagen

Ny gebyrforskrift for 2019

Forskriften iverksettes fra 01.01.2019

Tjeneste Barnehage

Pris 01.01.2019

100% plass

Pris 01.08.2019

100% plass

Barnehagesats

Pr. mnd

2990

3040

Kostpenger

Pr. mnd

281

281

Gjentatt for sen henting av barn i barnehage

200

Maksimalprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private, og blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksimalprisen.

I 2018 var maksimalprisen 2840 kroner per måned og kostpenger 274 kroner per måned. Fra 1. januar 2019 er maksprisen på en barnehageplass 2990 kroner per måned og kostpenger 281 kroner per måned. Maksimalprisen settes til 3040 kroner per måned fra 1. august 2019.

For delt plass betales 10 % i tillegg til prosentvis plass.

Moderasjonsordninger

Søknadsfrist for moderasjon i foreldrebetaling for barnehageåret 2019/2020 er 1. juni 2019. Det er mulig å søke i løpet av barnehageåret.

Husk å legge ved dokumentasjon (skattemelding) på husholdningens samlede inntekt. Dersom det mangler dokumentasjon til å kunne fatte vedtak gis søknaden virkning først fra det tidspunkt dokumentasjonen er tilstrekkelig til å kunne fatte vedtak.

Viser til utdanningsdirektoratets  hjemmeside:

Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen må opplyse om at de som søker kan legge ved annen dokumentasjon dersom de mangler selvangivelse, og hva dette skal være. Kommunen må foreta en skjønnsmessig vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon og hvordan de skal beregne foreldrebetalingen i slike tilfeller.

Dette gjelder både for ordningen med reduksjon og ordningen med gratis kjernetid.

Søknader levert i perioden 1. juni – 1. september vil tidligst får virkning fra 1. oktober.

Søknader mottatt etter 1. september får virkning fra den 1. i påfølgende måned forutsatt at søknaden er levert senest den 1. i måneden før.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon, 2.barn 30%, 3.barn 75%.

Søskenmoderasjon går automatisk og trenger ikke omsøkes.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehageplass.

For barnehageåret 2019/2020 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 557 333 kroner per år.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Ordningen med fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke gjelder for 2-, 3-, 4- og 5-åringer.

For barnehageåret 2019/2020 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner.

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Dette heftet er utarbeidet i samråd med kommunelegen og helsestasjon for å hjelpe foreldre og personale med hvordan vi skal forholde oss når barna blir syke. sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk