Kontakt

Beredskapskoordinator
Morten Andreassen
morten.andreassen@sor-odal.kommune.no
Tlf. 62 96 80 00

Vakttelefoner:

  • Ambulanse: 113
  • Politi: 112
  • Brann: 110
  • Legevakt: 62 96 16 60
  • Tannlegevakt: 62 82 44 65
  • Vei, vann og kloakk: 905 23 880
  • Fylkesveier, E16, Kolo Veidekke: 406 11 780
  • Viltulykker: 969 42 523
  • Septiktømming: 62 97 40 00 eller 406 77 077
  • Hjemmesykepleie: 908 36 571

Kart

Øgardsvegen 2
Skarnes
Norge

Beredskap

Alle uønskede hendelser kan skje i en kommune. Derfor arbeider Sør-Odal kommune systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap.

beredskap

Beredskapsplikt

Sør-Odal kommune skal oppfylle kravene i lov om kommunal beredskapsplikt. Det innebærer at vi skal sørge for en grunnberedskap som skal sikre innbyggernes sikkerhet hvis det skulle oppstå uønskede situasjoner. Det gjør vi gjennom å analysere hva som kan skje og hvordan det best skal håndteres.

Hvilke verktøy har vi for å gjøre Sør-Odal trygt?

ROS-analyser

Vi gjennomfører og reviderer helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen vi bor i. Analysen forteller oss hvor vi er mest sårbare og hjelper oss i å sette riktige tiltak som kan begrense risikoen.

Forebygging

Vi arbeider for å forebygge uønskede hendelser som kan ramme oss.

Beredskapsdokumentasjon

Vi utarbeider og reviderer planverk som beskriver hvordan vi best skal håndtere det som oppstår.

Kriseledelsen

Leder den kommunale innsatsen hvis en beredskapssituasjon skulle oppstå.

Beredskapsrådet

Et forum der alle som jobber med beredskap kan møtes for gjensidig orientering om beredskapsarbeid.

Tilrettelegging

Vi skal samarbeide med andre aktører som er delaktige i å håndtere eller avverge en krise. Det innebærer at vi skal tilrettelegge for samvirke mellom kommunen, regionale og nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner og det lokale næringslivet.

Øvelser

Sør-Odal kommune skal øve sin kriseledelse årlig. Vi øver da på de mest aktuelle hendelsene slik at vi står godt rustet til å håndtere tilsvarende i det virkelige liv. 

Det er rådmannen som har det overordnede ansvaret for beredskap i Sør-Odal kommune, men det er mange som jobber for å sikre at vi er godt rustet til å håndtere det som kan oppstå. Mange av oppgavene er delegert til kommunens beredskapskoordinator, som også samarbeider med tilsvarende funksjon i andre kommuner i vår region samt andre beredskapsaktører.

Spørsmål og svar

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook