Informasjon om tilfluktsrom i Sør-Odal

Formål med tilfluktsrom og nasjonal kapasitet

Tilfluktsrom ble i sin tid plassert i de områder der en regnet med at behovet var størst. Generelt kan det sies at de fleste tilfluktsrom vil redusere skadevirkningene fra konvensjonelle våpen, dvs. skader som følge av trykkbølger og splintvirkninger.

Norge har i dag i underkant av 20 000 tilfluktsrom med plass til om lag 2 500 000 personer: 600 offentlige tilfluktsrom med ca. 300 000 plasser og 19 200 private tilfluktsrom med ca. 2 200 000 plasser.

Les mer om tilfluktsrom på nettsiden til Sivilforsvaret

Offentlige tilfluktsrom

Offentlig tilfluktsrom er tilfluktsrom som bygges av kommunen for å kunne gi vern for allmennheten, ved at de menneskene som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon. Dette prioriteres i konsentrerte boligområder hvor tilfluktsromdekningen ellers ikke er tilfredsstillende.

Justisdepartementet fastsetter hvilke kommuner det skal være plikt til å bygge tilfluktsrom i. Justisdepartementet besluttet i 1998 å iverksette midlertidig stans i plikten til å bygge tilfluktsrom som fremdeles er gjeldende.

I Sør-Odal finnes det ingen offentlige tilfluktsrom.

Du kan lese mer om tilfluktsrom i forskrift for tilfluktsrom 

Se kart over offentlige tilfluktsrom

Private tilfluktsrom

Private tilfluktsrom er bygd og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie. Eieren har ansvaret for vedlikehold.

Private tilfluktsrom er som regel plassert på skoler, barnehager, sykehjem, i industrien og i borettslag. Det er ikke krav til merking på utsiden av disse rommene.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret uttaler at kommunene kun kan offentliggjøre sine egne private tilfluktsrom med stedsangivelse, etter at kommunen har utført en risikovurdering. Private tilfluktsrom er del av beskyttelseskonseptet i krig, og offentliggjøring vil kunne medføre skade for nasjonale sikkerhetsinteresser jamfør offentleglova paragraf 21, uttaler blant annet Sivilforsvaret til Glåmdalen. Sør-Odal kommune har derfor ikke anledning til å dele oversikten over alle private tilfluktsrom i Sør-Odal.

Bruk av tilfluktsrom i dag

  • Både private og offentlige tilfluktsrom kan benyttes til ulike oppgaver i fredstid så lenge denne aktiviteten ikke foringer tilfluktsrommet.
  • Eksempler på slik fredstidbruk er lager, garderobe, treningsrom og garasjer.
  • Rommet skal kunne klargjøres til bruk innen fastsatt tid som for tiden er 72 timer.

Bygging av tilfluktsrom i dag

  • I all hovedsak bygges det ikke nye tilfluktsrom i dag. I den grad det bygges, bygges det som erstatning for tilfluktsrom som rives.
  • Man har heller ikke plikt til å bygge nye tilfluktsrom i et nytt bygg. På nye bygg over 1.000 kvadratmeter må man søke om dispensasjon for å slippe.

Varslingsanlegg

Sivilforsvaret har ansvaret for landets varslingsanlegg og tilfluktsrom.

Tilfluktsrom (sivilforsvaret.no)

Varsling av befolkninga (sivilforsvaret.no)

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook