Digital varsling fra feievesenet

Sør-Odal brann og redning har gått over til nytt saksbehandlingsprogram og varslingssystem for feiing og tilsyn.

Som huseier vil du nå motta varsel via sms fra et langt nummer (fra datasystemet vårt) med planlagt dato og en link til «MinEiendom».

SMS-en besvares ved å svare 1 eller 2 tilbake.

  • Skriv: 1 - For å bekrefte klart for feiing/tilsyn.
  • Skriv: 2  - Innbygger tar kontakt for ny avtale.

Ved varslet feiing trenger du ikke være hjemme, så lenge det er klargjort for feiing

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook