Feiing og tilsyn av fritidsboliger

Sør-Odal feiervesen informerer alle eiere av fritidsboliger i kommunen om at det er innført et lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder.

Dette jfr. brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 § 11 h og Forskrift om brannforebygging (forebyggendeforskriften) av 1. januar 2016 §§ 6 og 17.

Ny forskrift

§ 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk*, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

Trådte i kraft 1.1.2016.

Veiledning til forskriften

Bestemmelsen gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger, selv om også eksempelvis verksteder, drivhus, lager, industri m.m. også kan varmes opp på denne måten.

Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn blir foretatt samtidig ved besøk i din fritidsbolig. Frekvensen er behovsprøvd og er avhengig av bruk, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget. Ved avvik blir dette fulgt opp på vanlig måte fra oss og det gis en frist for utbedring. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt fyringsforbud til avviket er rettet. Dette gjelder også når feieren ikke får utført feiing og tilsyn. Vi kommer selv om du feier selv. Vi skal også gjennomføre et tilsyn, på samme måte som for boliger. Opplys til feieren om at du har feid selv, slik at de kan ta det med i beregningen angående sotmengde.

Eiers ansvar

Når feieren kommer må eier påse at det er noen tilstede. For å kunne gjennomføre feiing må det være forskriftmessig montert takstige.  

Bestilling/avtaler

Sør-Odal feiervesen vil utføre tjenesten områdevis. Vi starter våren / sommeren 2018. Du blir varslet på telefon / sms når vi kommer.  Hvis tidsrommet vi er i området ikke passer, kan du avtale et passende tidspunkt ved kontakt med feieravdelingen på telefon. Ønskes besøk utenom dette tidsrommet, vil merkostnadene dette medfører bli dekket inn med et ekstragebyr.

Feiegebyr for fritidsboliger

Eiere av fritidsboliger får feie /tilsynsgebyr etter hvert gjennomført feiing og tilsyn.

Kontaktinformasjon

  • Ola Morten Ruud, tlf. 970 47 117. Rute: Disenå, Skarnes, Sander, Galterud.  
  • Ole Magnus Brenna, tlf. 970 47 118. Rute: Ullern, Skarnes, Oppstad, Slåstad.
  • Sentralbord brannstasjon, tlf.: 62 96 58 60
  • Konstituert brannsjef Odd Erik Johansen , tlf. 48998710

Her finner du svarskjema til utfylling.

Her finner du et elektronisk svarskjema.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook