Kontakt

Politikontakt i Sør-Odal kommune
Vidar Eng
vidar.eng@politiet.no
Telefon: 479 78 682

Politikontakt

Hvem er politikontakt?

Vidar Eng er kontaktperson i politiet for alle innbyggere, organisasjoner, virksomheter og etater i Sør-Odal kommune.

Hvorfor politikontakt?

I forbindelse med innføringen av nærpolitireformen, ble det bestemt at samtlige kommuner skal ha en egen politikontakt. Disse skal bidra til et tettere og mer systematisk samarbeid mellom politiet, kommunen og lokale aktører for å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

Hva skal politikontakten arbeide med?

Politikontakten skal arbeide forebyggende opp mot for eksempel skoler, lag og organisasjoner, men vil også fungere som en rådgiver for innbyggerne. Anmeldelsene må du imidlertid levere på politistasjonen på Kongsvinger.

  • Politikontakten skal kjenne politiets arbeidsområder godt, og ha bred kompetanse og ha erfaring innenfor forebyggende politiarbeid.
  • En viktig del av arbeidet til en politikontakt er å skaffe god lokalkunnskap og innsikt i utfordringer i den kommunen de skal jobbe med.
  • I tillegg til kommunen, vil både det lokale næringslivet, frivillige organisasjoner og andre lokale aktører være viktige samarbeidspartnere for politikontakten.

Politikontaktens rolle?

På politiets egne hjemmesider beskrives politikontaktens rolle på følgende måte:

  • Sammen med politirådet, er politikontakten et viktig tiltak for å sikre et tettere og mer systematisk samarbeid mellom politi og lokalsamfunn.
  • Sammen med kommunen skal politikontakten jobbe for å forebygge kriminalitet, basert på et felles kunnskapsgrunnlag.
  • Politikontakten skal være et fast kontaktpunkt mellom politiet, kommunen, næringsliv og andre lokale aktører.
  • Politikontakten skal være uniformert og tilstede i kommunen en eller flere dager i uken, avhengig av kommunestørrelse og lokale behov.
  • Politikontakten skal være en pådriver for at politirådet fungerer godt og følge opp gjensidig forpliktende avtaler i det daglige.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook