Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Oppdatert 28 mai

Oppdatert informasjon 28.05.2014 kl. 14.00

Målinger foretatt ved Skarnes onsdag (28/5) morgen viser at vannstanden nå er redusert med 24 cm fra i går. Flommtoppen ble nådd ved Skarnes i går og vannstanden er nå på vei ned. Oppstadåa har nå snudd og renner nå sørover igjen. Uoffisielle målinger sier at åa har gått ned 4 cm etter at den snudde. Det ventes synkende vannføring i Glomma fremover.

Statens vegvesen Region øst er i beredskap etter varsel om flom- og skredfare fra NVE. Følg med på Statens vegvesens hjemmesiderwww.vegvesen.no, hvor trafikkinformasjonen oppdateres kontinuerlig.


På grunn av høy vannstand henstiller vi om at det ikke benyttes båt i de flomutsatte områdene på grunn av skader som kan oppstå som følge av bølgene.

Her finner du tidligere varseler/oppdateringer:

20. mai22. mai23. mai24. mai, 25. mai26. mai27. mai


Varsel fra Fylkesmannen i Hedmark - Varselet gjelder fra 28.05.2014

Varsel om flom, oransje nivå, i Glomma.

Flomtoppen for Glomma i Hedmark er nå nådd. Ved Skarnes kulminerte vannføringen i går på et nivå rundt 10-årsflom. I Storsjøen i Odal vil flommen kulminere i løpet av kort tid. Det ventes synkende vannføring i Glomma framover.

Varsel om flom, oransje nivå i Trysilelva.

Vannføringen i Trysilelva kulminerte mandag på et nivå over 100-årsflom. Vannføringen onsdag morgen er rundt en 20-årsflom og er synkende. Vannføringen er ventet å avta også de kommende dagene.

Varsel om flom, oransje nivå rundt Mjøsa og Vorma.

Gudbrandsdalslågen ved Losna er onsdag morgen på nivå rundt middelflom. Vannføringen er ventet fortsatt å synke de kommende dagene. Mjøsa er onsdag morgen på kote 123,82 moh. og vil fortsette å stige i dagene fremover. Vannstanden er ventet å kulminere i starten av neste uke på rundt kote 124,0 moh., dvs. ca. 6,3 på lokal skala. Prognosen er følsom for endringer i nedbør og temperatur fremover. Oppdaterte vannstandsprognoser for de store sjøene på Østlandet finner du på forsiden på www.varsom.no.

Du finner oppdatert informasjon om varselet på http://www.varsom.no/flom. Oppdatering sendes i e-post kun ved vesentlig forverring eller som påminnelse ved oransje og rødt aktsomhetsnivå."

På http://www.varsom.no/flom finner du i tillegg informasjon om varslingsnivåene, bruk av varselet, hjelpemidler (kart, sanntidsdata etc,).

Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231


Her kan du følge med på daglig oppdatering av vannstanden i Glomma, via hjemmesiden til Glommen og Laagen Brukseierforening

Sør-Odal kommune følger fortløpende med på prognoser og endringer vedrørende vårflom i Glomma. Hvis en eventuell endring i flomsituasjonen oppstår, vil våre hjemmesider fortløpende oppdateres med nødvendig informasjon.


sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk