Kontakt

Klager og andre skriftlige henvendelser sendes til: 
E-post: postmottak@sor-odal.kommune.no
Post: Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes

Merk henvendelsen med «Eiendomsskatt». Husk å oppgi navn på eier, gårds- og bruksnummer, samt e-postadresse/tlf.nr.

Offentlig ettersyn:

Skatteliste, fritaksliste og sakkyndig nemnds «Takseringsretningslinjer» ligger tilgjengelig i perioden 1. mars til 22. mars på følgende steder:

· Resepsjonen i rådhuset

· Kommunens hjemmesider 

Klage på eiendomstaksten:

En eventuell klage må sendes kommunen innen 14. april i skatteåret. En klage må være skriftlig, den må være begrunnet og må inneholde gnr/bnr (evt. fnr/snr). Du kan velge å bruke klageskjemaet som finnes på kommunens hjemmeside.

Åpningstider

  • Mandag - Fredag: -
  • Lørdag, Søndag: Stengt hele dagen.

Kart

Øgardsvegen 2
Skarnes
Norge

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er den eneste skatten som i sin helhet går direkte til kommunen. Den er derfor en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester og tilbud som bibliotek, svømmehall, vedlikehold av veier, m.m.

Skattelister til offentlig ettersyn er lagt ut her:

  • Skattelister til offentlig ettersyn

Hva er eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en skatt som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Kommunestyret i Sør-Odal kommune har vedtatt at vi skal ha eiendomsskatt.  Etter eiendomsskatteloven § 8 A-3 andre og fjerde ledd takseres de skattepliktige eiendommene i kommunen av en nemnd oppnevnt av kommunestyret. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidseiendom, næringsbygg, verk/bruk eller annen eiendom må betale eiendomsskatt til kommunen. Det er utarbeidet takseringsretningslinjer som skal sikre korrekt takstnivå og likebehandling av skattyterne, og er et nyttig verktøy i nemndas arbeid.

kommunestyret vedtok den 15.12.2022, 4 promille for bolig/fritidseiendom og 6 promille for næringseiendom gjeldende fra 01.01.2023. Nedtrapping av verk og bruk skattlegges fortsatt med 6,75 promille.

Taksering

Hvert tiende år skal det etter Eiendomsskattelovens § 8 A-3 (2) gjennomføres en retaksering av alle eiendommer.  Dette for å fange opp verdiendringer, nybygg og andre endringer som har betydning for utregning av eiendomsskatten.  Kommunen foretok en retaksering av alle eiendommer i 2019 med virkning fra 2020.  Alle som har eiendom i Sør-Odal kommune får årlig tilsendt «Melding om skatt og takst» før 1. mars. Du finner også informasjon eiendomsskatt på din eiendom ved å logge deg inn på Min side

Eiendomsskattetaksten skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i Lov om eigedomsskatt § 8 A-2.

Opplysninger fra matrikkelen (landets offisielle eiendomsregister, Kartverket), sammen med retningslinjer som sakkyndig takstnemnd har vedtatt, legges til grunn ved taksering. I tillegg har takstnemnda gjort skjønnsmessige vurderinger utfra opplysninger etter besiktigelse av eiendommene og omsetningsdata for eiendommer i området. Alle eiendommer er besiktiget utvendig. Bygningsarealene som benyttes er BRA (som er alt areal innenfor yttervegg), hentet fra matrikkelen. For å sikre at vi har korrekte opplysninger om eiendommen (type bygning, areal, tomt etc.) kvalitetssikres alle relevante eiendomsopplysninger i matrikkelen med data hentet inn etter besiktigelse.

Utfyllende informasjon

Ofte stilte spørsmål

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook