Jeg har bygget nytt hus, hytte, garasje eller tilbygg. Hvordan påvirker dette eiendomskattetaksten?

Det er eiendommens status per 1. januar i det aktuelle skatteåret som er gjeldende ved utskrivingen av eiendomsskatten, se eiendomsskatteloven § 4. Dette betyr at ny bygningsmasse først vil inngå i takstgrunnlaget 1. januar året etter at byggingen er ferdig. Eiendommen vil i slike tilfeller omtakseres etter reglene i eiendomsskatteloven § 8 A-3 femte ledd. Får du ny takst på eiendommen din, vil du bli orientert om dette i eget brev. Her vil du også bli orientert om blant annet klageadgang

Alle bygningsendringer (nybygg/tilbygg osv.) som er gjort i perioden 2010- 2019 er taksert etter 2010-priser. Selv om du fikk takst på et nytt hus i 2019 vil derfor taksten være vesentlig endret for 2020.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook