Taksten min er tilsynelatende høy, er det noe som er feil?

Sør-Odal kommune har gjennomført en omtaksering av alle eiendommer i 2019, med virkning fra og med skatteåret 2020. I henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-2 skal eiendomsskattetaksten fastsettes til den verdien man må gå ut ifra at eiendommen kan omsettes for dersom den hadde blitt solgt på det frie markedet. I 2010 ble tomt taksert separat, i 2020 er tomt inkludert i kvadratmeterprisen for bolig/fritidsbolig.

Alle takstene er fastsatt med prisnivået for 2020 som utgangspunkt. Taksten skal ikke overstige den omsetningsverdien som det må antas at det er på eiendommen din i 2020. Hvis du mener at taksten er høyere enn dette, har du mulighet til å klage hvert år i de ti årene som taksten skal gjelde, men det kan kun klages på samme grunnlag én gang. Klagefristen er seks uker etter utskrivingen. Er det faktafeil (feil ant. kvadratmeter, feil sone, m.m.) er slike korrigeringer delegert til behandling av eiendomsskattekontoret. Andre klager blir sendt tilbake til sakkyndig nemnd for ny gjennomgang . Mener nemnda at vedtatt takst er riktig, vil klagen bli sendt videre til ankenemnda. Da vil eiendommen bli besiktiget på nytt av ankenemnda og eiendommen blir taksert på nytt. Den nye taksten kan da bli redusert, men i verste fall kan det ende opp med en høyere takst. Ankenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook