Fritak for eiendomsskatt

Eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt går fram av eiendomsskattelovens § 5 (Statlige, kommunale, historiske bygg, m.m.)

Eiendommer som kan fritas står i § 7. Her er det kommunestyret som hvert år godkjenner hvilke eiendommer som skal fritas. Dette gjelder f.eks. eiendommer til stiftelser/institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook