Klage

Det kan klages på eiendomsskattetaksten hvert år i de 10 årene taksten gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Hvis sakkyndig takstnemnd ikke tar klagen til følge, går saken til ankenemnda. Endring av taksten i ankenemnda kan i verste fall resultere i høyere takst. Klagen må være skriftlig, begrunnet, inneholde hvilket gnr/bnr det gjelder og sendt kommunen innen 6 uker fra mottak av årets eiendomsskattevedtak og/eller etter at skattelisten ble lagt ut til offentlig ettersyn. Klagen sendes til postmottak@sor-odal.kommune.no eller til Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes.

Fakturert eiendomsskatt skal betales med den summen som først er fastsatt, selv om det er sendt inn klage, jfr. eiendomsskattelovens § 25 2.ledd.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook