Matrikkeldata

Faktainformasjon om eiendommer hentes fra det sentrale matrikkelregisteret (Kartverket).

Matrikkelen inneholder data om grunneiendommer, eiere, adresser, bygninger og det grafiske bildet av eiendommen. Registreringer i Matrikkelen skjer i henhold til føringsinstruksen utgitt av Kartverket.

For å sikre at vi har korrekte opplysninger om de eiendommene som skal besiktiges, kvalitetssikres alle relevante eiendomsopplysninger i Matrikkelen.

Dette gjøres gjennom to steg:

 • Kontroll gjennom besiktigelse. I de tilfeller vi avdekker avvikende/manglende arealstørrelser på bygninger, blir dette målt opp utvendig ved besiktigelsen
 • Utskrift av registrert faktainformasjon går fram av skatteseddelen som sendes hjemmelshaver

I forbindelse med besiktigelsen er det i første rekke disse opplysningene vi benytter fra Matrikkelen:

 • Eiendomsidentifikasjon (gårdsnummer, bruksnummer, festenummer, seksjonsnummer)
 • Type eiendom
 • Hvilke bygninger som er oppført på eiendommen
 • Areal per etasje på bygningene
 • Antall bruksenheter (bolig, fritid, næring også likende) per eiendom

Når det gjelder areal på bygninger, tar en utgangspunkt i bruksareal (BRA) som grovt sett er arealet innenfor ytterveggene på bygningen. Arealet måles for hver etasje i bygningen. Vi grupperer etasjene i:

 • Kjelleretasje
 • Underetasje
 • Hovedetasje(r)
 • Loftsetasje

Dette er samme gruppering som Matrikkelen benytter.

For nærmere beskrivelse av etasjedefinisjoner og arealmåling, les om måleregler og etasjedefinisjoner

Vil du vite mer om matrikkelen, les mer på Kartverket

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook