4. Tegne og plassere byggverket

Slik går du fram

1. Du må lage tegninger som gjør det enkelt å forstå hvordan bygningen din skal se ut. Tegningene må være i målestokk og målsatte. Du trenger vanligvis:

  • plantegninger (oppgi hvor store rommene er og hva du skal bruke de til)
  • snittegninger (må vise snittet på bygningen både på langs og på tvers, og du må angi høyde på etasjene)
  • fasadetegninger (må vise alle sider av bygningen, og terrenget rundt bygningen både før og etter endringen fram til eiendomsgrensen) 

2. Finn fram situasjonskartet og bruk linjal for å tegne inn det du skal bygge eller rive i samme målestokk som situasjonskartet. Mål opp og tegn inn korteste avstand fra det du skal bygge, og fram til:

  • nærmeste bygg på egen eiendom
  • nærmeste nabobygning
  • nabogrense
  • midten av gang-, sykkel- eller bilvei

3. Bor du i nærheten av for eksempel vann- og avløpsledning eller togspor, høyspentledning eller noe annet som kan begrense hvor du kan bygge? Da må du måle opp og tegne inn avstander til dette på situasjonskartet. 

4. Usikker på hvordan å lage gode tegninger? Da kan du få hjelp av en fagperson som en arkitekt eller ingeniør.

5. Bruk veiviseren Hvor stort kan du bygge for å finne ut at bygningen ikke blir for stor. Ta en utskrift av resultatet, og legg de ved byggesøknaden.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook