Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Søk om midler til grendeutvikling!

Sør-Odal grenderåd og Sør-Odal kommune lyser ut midler til verdiskapende grendetiltak. Søknadsfristen er 31. mars 2019.

Sør-Odal kommune og Sør-Odal grenderåd inngikk før sommeren 2017 et samarbeid om grendeutvikling for å sikre en god utvikling i kommunen. Samarbeidet skal stimulere til levende grender med vekst gjennom tett dialog og tilskudd til prosjekter.

Sør-Odal grenderåd ble opprettet i 2013 og er den overordnede organisasjonen der grender – gjennom valgte representanter fra egne grendeutvalg – er representert. Grenderådets arbeid innebærer blant annet å arbeide for at innflyttere integreres i nærmiljøet, være en kommunikator mellom grender, grenderåd og kommune, samt å være ansvarlig for tildeling av prosjektpenger til grendene gjennom et sett kriterier.

Midler til grendeutvikling

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til at verdiskapende grendetiltak realiseres. Tiltakene skal bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting til kommunen.

Folkehelseperspektiv, tiltak som kommer store deler av innbyggerne til gode eller er rettet mot unge, nye innbyggere og personer med nedsatt funksjonsevne, kompetansehevende tiltak, eller tiltak som på annen måte er i tråd med intensjonene i kommuneplanen, vil være forhold som blir prioritert.

Søknader knyttet til vedlikehold vil ikke bli prioritert. Tiltak som skal gis støtte forventes å være selvgående med tanke på framtidig drift og vedlikehold.

Det kreves utfylt tiltaksbeskrivelse, framdriftsplan, kostnads- og finansieringsoverslag, samt hvordan eventuell senere drifts- og vedlikeholdsbehov er tenkt ivaretatt, i søknaden. Det skal også opplyses om det er mottatt eller søkt støtte fra andre finansieringskilder.

Tiltak som støttes kan ikke ha en søknadsandel på over 50 prosent av prosjektets totale kostnadsramme. Egeninnsats i form av dugnadstimer vurderes til 350 kroner i timen.

Tilgjengelig beløp for 2019 er om lag 450.000 kroner.

Tildelte midler kan kun benyttes til det/de tiltak som lå til grunn for tildelingen. Grenderådet og Sør-Odal kommune kan be om at dette dokumenteres.

Regjeringens og fylkesmannens vilkår for tildeling og bruk av offentlige midler må overholdes. Dersom tildelte midler disponeres i strid med gjeldende kriterier, kan det medføre krav om tilbakebetaling av hele eller deler av beløpet.

Alle søknader skal sendes til ditt lokale grendeutvalg (se kontaktliste nedenfor for nærmere informasjon). Grendeutvalget vil bestemme hvilke prosjekter som grenda skal søke Sør-Odal grenderåd om støtte til.

Her kan du laste ned en Excel-fil som kan fungere som et grunnlagsdokument i søknaden.

Søknadsfrist er 31. mars 2019.


sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk