Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Søk om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke tilskudd til prosjekter/tiltak på landbrukseiendommer med formål å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Eksempler på tiltak det kan søkes midler til er:

• Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter

• Tiltak rettet mot biologisk mangfold og gammel kulturmark

• Skjøtsel og istandsetting av kulturminner, kulturmiljøer og verneverdige bygninger

• Tiltak som tilrettelegger for bedre tilgjengelighet

• Forurensningstiltak (herunder utbedring av hydrotekniske tiltak, etablering av vegetasjonssoner og fangdammer m.m.)

• Bekjempe og hindre spredning av svartelistede planter

Ta kontakt med landbrukskontoret for mer informasjon.

Søknad leveres elektronisk via Altinn

Søknadsfrist er 1. april.
sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk