Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en viktig måte for kommunene til å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunene, og som kommunene selv har full styring med.

Det er kommunestyrene og bystyrene i den enkelte kommune som bestemmer om det skal være eiendomsskatt i kommunene. I Norge har det vært krevd inn slik skatt i over 100 år.
 
Sør-Odal kommune har i dag eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen. Kommunestyret vedtok 03.05.2018 i sak 023/18 at det skal foretas ny omtaksering av alle eiendommer i kommunen i 2019. De nye takstene skal virke fra og med skatteåret 2020.  

Det er eiendommens antatte salgsverdi som er grunnlaget for beregningen av taksten. Det tas utgangspunkt i objektverdien på eiendommen pr. 01.01.2020.

Taksten bygger både på faktaopplysninger og på skjønnsmessige vurderinger. Fakta om adresse og størrelsen på bygninger og tomt hentes fra offentlige registre.
 
Generelle forhold om eiendomsverdier spiller inn når det gjelder de skjønnsmessige vurderingene. Det gjør også spesielle forhold ved eiendommen. For at skjønnet skal bli bra, blir derfor hver eiendom besøkt og vurdert.

Besiktigelsen vil i all hovedsak gjennomføres fra slutten av april til september 2019. Det vil bli gjennomført besiktigelse av alle eiendommer i kommunen som ikke er fritatt fra eiendomsskatt. I månedskiftet mars/april sendes det ut informasjon om besiktigelsen som skal gjennomføres til alle innbyggere i Sør-Odal kommune. Samme informasjon sendes også til deg som står registrert som eier av eiendom og er registrert med bostedsadresse utenfor Sør-Odal kommune. Dersom det er flere eiere av en eiendom, sender vi til den som står registrert som eierrepresentant i kommunens forvaltningssystem for eiendomskatt.

Takst og beregnet eiendomsskatt legges ut til offentlig ettersyn senest 1. mars 2020. Eiere vil da få tilsendt informasjon om taksten, matrikkeldata på sin eiendom og eiendomsskatten som skal betales. Samtidig vil man få en orientering om rettigheter til å klage på takstgrunnlaget.

Vil du vite mer om takseringsarbeidet, kan du velge i menyen til venstre for mer informasjon.

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk