E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E. coli som kan overleve noen uker. I tillegg måles temperaturen på badevannet.

Første runde med prøver ble tatt den 10. og 11. juni. Nye prøver er tatt 1. og 2. juli 2024. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god. Det ble ikke observert cyanobakterier (blågrønnalger).

Badeplassene framstår som rene og ryddige.

Mye nedbør kan gi dårlig badevann

Generelt frarådes det å bade etter store nedbørsmengder. Vannet kan etter kraftig regnvær inneholde større mengder tarmbakterier på grunn av avrenning fra terrenget og elver i tilknytning til badestedet. Vannkvaliteten endrer seg raskt og det anses som tilstrekkelig å vente 24 timer etter kraftig regnvær før man bader.

Cyanobakterier

Cyanobakterier (tidligere kjent som blågrønnalger) er en naturlig del av livet i ferskvann. Av og til kan det dannes større ansamlinger av cyanobakterier på tjern og innsjøer og man får en algeoppblomstring.

Cyanobakterier er bare et problem når det er mange av dem, det vil si når vi har en oppblomstring, og kan se dem som farget vann, fargede flak, klumper eller skum i vannet. Enkelte arter cyanobakterier produserer toksiner (giftstoffer) som kan utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr. Ved stor algeoppblomstring, må vi, inntil analysesvar foreligger, oppfordre innbyggerne til å passe på at vann ikke svelges av badende, spesielt barn, beitedyr eller hunder som drikker vannet, eller bader og deretter slikker pelsen. Det skal en høy konsentrasjon av toksinproduserende cyanobakterier til for at det skal bli alvorlig helsefare.

Observasjon av mistenkt algeoppblomstring, grønnfarget vann eller lignende kan meldes til kommunen ved miljørettet helsevern.

Badevannskvalitet Sør-Odal 2024. Målt 1. og 2. juli.
StedE.coli (grenseverdi 1000)Int. enterokokker (grenseverdi 400)Temperatur (C)
Sæterlisjøen, Finnholt5<1
Galterud276
Sanngrund camping83
Dølisjøen95
Disen36