Kontakt

Tjenestekontoret 

62 96 80 00
Tjenestekontoret@sor-odal.kommune.no

Sør-Odal kommune
Tildelingskontoret Helse- og omsorg 
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Solstua Dagsenter

Sør-Odal kommune tilbyr et dagtilbud for eldre med en form for demenssykdom fem dager i uken.

Solstua er i 2. etasje i HDO-bygget, Sykehusvegen 31 b. Solstua er åpent mandag–fredag kl. 09.00–14.30 og det er 2–3 pleiere med de besøkende hele dagen. Om du har vanskeligheter med å komme deg til Solstua, er Tjenestekontoret behjelpelig med dette.

Hva kan dagsenteret tilby?

Dagsenteret kan tilby et organisert og tilpasset tilbud på dagtid for å bidra til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Tilrettelagte dagtilbud for hjemmeboende er viktig for å utsette en institusjonsinnleggelse, og er samtidig en nødvendig avlastning for pårørende.

Eksempler på hva vi tilbyr:

  • Sosialt samvær
  • Tilpassede aktiviteter
  • Frokost, kaffe og middag

Målgruppe

Dagsenterets målgruppe er hjemmeboende med en kognitiv svikt, og som har behov for bistand til å ha en aktivitet og sosial omgang med andre.

Søknad

Søknadsskjema sendes til Tjenestekontoret (se kontaktinformasjon til venstre på siden).

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook