Gjør måltidene til dagens høydepunkt

For mange eldre er måltidene dagens høydepunkt. Denne uka lot kommunalt ansatte og representanter for frivilligheten seg inspirere av Matgledekorpset i Innlandet.

mat2

Matgledekorpset retter seg primært mot matfagarbeidere, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede.

– Matgledekorpset kommer fra Statsforvalteren i Innlandet, og gir gode innspill og inspirerer oss til å sette ekstra fokus på ernæringsriktig mat og gode, hyggelige måltider på sykehjem og for hjemmeboende eldre og andre sårbare grupper. Mat og måltider er viktig for helsa vår, og ofte skal det små endringer til for å vekke appetitt og gjøre måltidende innbydende og hyggelige. Mange eldre står i fare for å bli underernært, sier kommunalsjef i helse og mestring, Toril Gundersen.

Nytt kickoff for matglede

Sør-Odal kommune begynte å jobbe aktivt med å skape økt matglede i 2019, og etablerte da eget lokalt Matgledekorps på Glommatunet omsorgssenter. Koronapandemien medførte at prosjektet stoppet opp, men onsdag 15. september var det imidlertid tid for re-kickoff, da Matgledekorpset i Innlandet kom på inspirasjonsdag.

Dagen begynte på kjøkkenet ved Glommatunet omsorgssenter (tidligere SOAS), der kjøkkenpersonalet fikk tips og ideer til forbedringer av Matgledekorpsets representanter (Charlotte Mohn Gaustad, Hai Hang og Louise Gjør).

Programmet fortsatte på Skogtun, der kjøkkensjef på Glommatunet omsorgssenter, Robert Mengkrok, og kommunalsjef Toril Gundersen ønsket velkommen, før Statsforvalter og Matgledekorpset fortalte om viktigheten av mat- og måltidsglede. Etter lunsj ble det satt av tid til gruppearbeid sammen med Matgledekorpset.

Dagen ble avsluttet med Birgit Brinck-konsert ved Glommatunet omsorgssenter.

Vil invitere hjemmeboende til middag

– Matgledekorpset oppfordret blant annet til å benytte flere lokale råvarer, og for eksempel etablere avtale lokalt om levering av poteter i stedet for å bruke vakuumpakkede poteter. Rørte tyttebær og kortreise grønnsaker om høsten kan dessuten gi god variasjon og anledning til gode samtaler/historier om hvor mange kommer fra, sier Gundersen.

Sammen med frivillige ønsker kommunalsjefen å invitere hjemmeboende til middag i rådhusets innbyggertorg, som er under planlegging.

– Vi vil også undersøke hva som skal til for at kjøkkenet ved Glommatunet kan levere flere middagsporsjoner, slik at hjemmeboende som trenger det kan kjøpe mat herfra, legger hun til.

Trenger samarbeid med frivillige

Representanter fra blant annet Sanitetsforeningen, Frivilligsentralen. LHL og Eldres råd deltok på inspirasjonsdagen sammen med en rekke kommunalt ansatte.

– Vi ønsker å videreføre erfaringene og ideene til Matgledekorpset på Glommatunet til hjemmeboende som trenger bedre mat og matglede. For å lykkes med dette, trenger vi et samarbeid med frivillige, sier kommunalsjefen for helse og mestring.

Vil du lese mer om Matgledekorpset, klikk her!

Fakta

Matgledekorpset vil:

  • Øke forståelsen for hvordan mat- og måltidsglede gir helse og trivsel
  • Bidra til økt innsikt i hvordan matsvinn kan reduseres og lokalmat skaffes
  • Fokusere på hvordan tilpasse matservering til den enkeltes ønsker og behov
  • Lage møteplasser og diskusjonsforum om:
    • Innkjøp av mat og bruk av matvarer
    • Måltidshygge, menyutvikling og oppgavefordeling internt
    • Finne fram til felles mål og mulighetsrom gir matglede som resultat

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook