Kontakt

Langtidsavdeling F1
Telefon 474 51 616 eller 474 87 241

Skjermet avdeling for pasienter med demens, avdeling G
Telefon 456 13 881 eller 474 85 348

Korttidsavdeling FU
Telefon 474 85 328 eller 479 78 939   

Alle henvendelser om behov for plass rettes til tjenestekontoret, telefon 62 96 80 00

Kart

Sykehusvegen 27
Skarnes
Norge

Glommatunet omsorgssenter

Glommatunet omsorgssenter er et heldøgns helse- og omsorgstilbud. Det kan gis et tilbud til deg som har et omfattende helse- og omsorgsbehov.

Våre tilbud

Glommatunet omsorgssenter har tre avdelinger med ulike tilbud. I tillegg har vi eget kjøkken hvor vi lager mat til våre beboere.

  • Avdeling F1: Langtidsavdeling med palliativ plass
  • Avdeling FU: Korttidsavdeling og KAD (kommunal akutt døgnplass)
  • Avdeling G: Demens

Hele institusjonen arbeider etter prinsippet om hverdagsmestring. Det vil si at vi motiverer og støtter den enkelte pasient til å mestre oppgaver selv. Dette gjør vi for å gi pasienten en god følelse av mestring i eget liv. Samtidig hjelper vi der det er nødvendig etter pasientens behov.      

Langtidsavdeling og skjermet avdeling

Vi gir plass på langtidsavdeling eller skjermet avdeling til dem som har helse- og omsorgsbehov som ikke er hensiktsmessig å gi tjenester i hjemmet. 

Søknad sendes til tjenestekontoret for vurdering.

Endret pleie og omsorgsbehov kan gi grunnlag for utskriving til hjemmet, overflytting til annen avdeling eller til en annen helseinstitusjon.

Sør-Odal kommune har egen forskrift med kriteriene for tildeling av plass på sykehjem.

Når det gjelder egenbetaling henvises det til forskrift om vederlag for opphold i institusjon, forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie. Mer opplysninger om dette kan fås ved henvendelse til tjenestekontoret på telefon 62 96 80 00.

Avlastningsopphold i institusjon

Hvis du er omsorgsperson for en som er særlig pleietrengende, kan du ha rett til avlastningsopphold for den pleietrengende på sykehjem.

Tjenesten omfatter nødvendig hjelp til personlig hygiene, måltider, sosiale aktiviteter, tilbud om kjøp av fotterapi og frisørtjenester.

Sykehjemmets tilsynslege kan benyttes der det ikke er naturlig at fastlegen følger opp. Medisiner, medisinske forbruksmaterialer osv. dekkes ikke.

Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

Korttids- og rehabiliteringsopphold

Trenger du opptrening eller oppfølging etter sykdom eller funksjonsfall, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem.

Tilbudet er et forebyggende tiltak for at innbyggeren skal kunne bo hjemme lengst mulig. Det kan også være et tiltak som en overgangsordning ved utskrivelse fra sykehus. Det kan gis et tilbud for de som har behov for å få kartlagt videre hjelpebehov. 

Hvis du får tilbud om korttidsplass eller rehabiliteringsopphold hos oss, må du betale en egenandel.

Glommatunet omsorgssenter het tidligere Sør-Odal alders- og sykehjem (SOAS).

Generelle smittevernråd

Grunnleggende smittevernanbefalinger er fortsatt viktige, og vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert covid-19.  På Folkehelseinstituttets (FHI.no) nettsider kan du lese deres generelle smittevernråd. Her finner du blant annet informasjon om hoste- og håndhygiene, munnbind, vaksine og råd til personer med risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook