Kontakt

Helsestasjon:

  • Sykehusveien 24, 2100 Skarnes
  • Telefon: 62 96 81 80
  • Telefontid mandag-torsdag kl. 10.00-11.00

Enhetsleder:

Helsestasjon barn 0-5 år

Helsestasjonen har barns trivsel, helse og foreldrerollen i fokus.

Helsestasjon har som mål å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos barn og  forebygge sykdom gjennom helseopplysning, veiledning, støtte og styrking av foreldrerollen.

Helsestasjon tilbyr hjemmebesøk, grupper og individuelle konsultasjoner ut fra det enkeltes barn og families behov.

Helsesykepleier barnehagen

Foreldrekurs

  • Les mer om foreldrekurs her

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook