Kontakt

Helsestasjon:

  • Sykehusveien 24, 2100 Skarnes
  • Telefon: 62 96 81 80
  • Telefontid mandag-torsdag kl. 10.00-11.00

Enhetsleder:

Psykisk helseteam barn og unge

Barn og unges psykiske helse i fokus.

Psykisk helseteam er et lavterskeltilbud til barn, unge og deres familie 0 – 18 år. Hensikten er å gi hjelp på et tidlig tidspunkt i forhold til vanskelige tanker, følelser, foreldrerollen og psykisk helse. Psykisk helseteam består av kommunepsykolog og helsesykepleiere med videreutdanning psykisk helse. 

Dersom du har behov for bistand i forhold til psykisk helse eller komme i dialog med kommunepsykolog, kan du kontakte leder for psykisk helseteam på telefonnummer 958 21 961.

For mer informasjon og henvendelse:

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook