Skolehelsetjenesten 6 - 20 år

Skolehelsetjenesten - et lett tilgjengelig helsetilbud til barn og deres familie

Skolehelsetjenesten er en kommunal lovpålagt tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt. Skolehelsetjenestens tilbud til barn og ungdom skal blant annet omfatte samarbeid med skolen om tiltak som fremmer et godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever, og bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det. Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell, elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom å fremme godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til helse, trivsel og sikkerhet.

Tilbudet på skolehelsetjenesten

  • Åpen dør – lavterskeltilbud for eleven
  • Helseundersøkelser
  • Helsesamtaler
  • Råd og veiledning
  • Vaksinasjoner
  • Undervisning i ulike temaer i grupper og klassevis
  • Oppfølging av den enkelte elev etter behov i forhold til fysisk og psykisk helse
  • Foreldreveiledning

Skolehelsetjenesten samarbeider tett med PPT, kommunepsykolog, barnevern, psykisk helseteam barn og unge og andre aktuelle samarbeidspartnere. Eleven kan etter behov henvises til andre hjelpeinstanser.

Tjenesten er gratis og helsesykepleier (helsesøster) har fast trefftid på skolen. Fysioterapeut og skolelege kan kontakes gjennom helsesykepleier.

Glommasvingen skole

1. trinn

2.-3. trinn

4.-6. trinn

7. trinn

8.-10. trinn

 

Kari O. Bekkevold

Heidi Birkeland

Lene Ø Solvang

Geraldine Nilsson

Emma A Sandvik

 

Etter avtale

Onsdag og torsdag

Mand, onsdag og fredag

Mandag og fredag

Mandag, tirsdag og torsdag

 

48 99 87 08

96 94 65 68

40 03 64 39

98 90 80 75

96 94 65 70

Skarnes videregående

Geraldine Rotter Nilsson

Tirsdag og torsdag

98 90 80 75

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook