Kontakt

Hjemmetjenesten

Telefon 908 36 571

Randi Karin Mo, enhetsleder
Telefon 458 77 171

Hjemmesykepleien

Mari-Anne Joramo, avdelingsleder
Telefon 474 52 108

Ellen Engeflaen, avdelingsleder
Telefon  474 83 196

Hjemmehjelp

Ingunn Østby Arnesen, avdelingsleder
Telefon 400 34 563

Hjemmebaserte tjenester

Sør-Odal kommune ønsker å gi de eldre og de med kronisk sykdom mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. Dette prøver vi å få til i et samarbeid med deg, dine pårørende, fastlegen og hjemmebaserte tjenester. Å få være i sitt lokalmiljø gir ofte en stor betydning på livskvaliteten det å være hjemme og klare seg selv lengre.

Hva er hjemmesykepleie?

Hjemmesykepleien tilbyr helsehjelp til de hjemmeboende som trenger dette hele døgnet. Hjelpen tilpasses og vurderes i forhold til behovet. Dette gjøres i samarbeid med tjenestemottakeren. Hjemmesykepleien er døgnbasert og kan bl. annet tilby:

  • Hjelp til personlig stell og pleie
  • Tilrettelegging ved måltider
  • Hjelp til medisiner- som hovedregel benyttes ordning hvor dosene er ferdigpakket i samarbeid med apotek (multidose)
  • Annen medikamentell behandling (sprøyter, intravenøs behandling m.m).
  • Prosedyrebehandling
  • Hjemmesykepleien utfører også akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm.

Hva er praktisk bistand/hjemmehjelp?

Hjemmehjelp er en tjeneste som tilbyr praktisk hjelp og/eller opplæring i daglige gjøremål i hjemmet. Målet er at tjenesten skal støtte den som får hjelp til å ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig.

Hjemmehjelp kan tilby:

  • Gulvvask
  • Støvsuging
  • Støvtørking
  • Sengeskift

Kan også ved spesielle tilfeller utføre vindusvask og innkjøp av matvarer.

Målgruppe

Personer med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt, personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.

Søknad

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook