Koronavaksinering

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Sør-Odal kommune er i gang med vaksineringen, og informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Alle som skal få tilbud om vaksinen blir kontaktet etter hvert som det er deres tur.

Vaksinen er gratis og frivillig.

 • Det er sendt ut et informasjonsbrev til alle innbyggere over 75 år om vaksinasjon
 • Alle innbyggerne vil få et varsel ved brev, telefon eller sms når det er deres tur for vaksine
 • Vi vet foreløpig ikke hvor mange vaksiner vi får samtidig og når vi får vaksiner. Derfor er det ikke mulig å planlegge hvilke ukedager det blir vaksinering på. Det blir mest trolig både hverdager, helger, dagtid og kveldstid.

Tidsplan for vaksinering i Sør-Odal

Vaksinering

Hvem

Antall doser

Sted

Uke 5 Gruppe 2 135 Lokalt vaksinasjonssted

Uke 4

Gruppe 2

70

Lokalt vaksinasjonssted, innbyggere over 85 år

Uke 3

Gruppe 1 og 2

20

HDO-boliger, dagsenter, enkelte hjemmeboende og utvalgte helsepersonell

Uke 2

Gruppe 1

30

Sør-Odal alders- og sykehjem, HDO-boliger og utvalgte helsepersonell

Uke 1

Gruppe 1

30

Sør-Odal alders- og sykehjem. 7. januar fikk den første beboeren ved SOAS vaksine

Denne tabellen blir oppdatert fortløpende.

Det er besluttet å redusere beredskapslageret av koronavaksinen Comirnaty allerede i uke 5. Dette henger sammen med en økt sikkerhet i leveransene fra Pfizer, og dermed et mulighet for å vaksinere flere. Hver kommune vil derfor motta omtrent dobbelt så mange hetteglass i uke 5 enn det som ble kommunisert tidligere.

Folkehelseinstituttet fører statistikk over hvor mange som får vaksinen. Statistikken viser antall vaksinerte personer mot covid-19 i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan derfor endre seg noe over tid. 

Prioritering av vaksine

Sør-Odal kommunen følger myndighetenes anbefalinger i henhold til hvem som tilbys vaksine og når de ulike gruppene tilbys vaksine. Listen fra myndighetene kan bli endret om smittesituasjonen endres.

Grupper og prioriteringsrekkefølgen per nå (fhi.no)

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonell
 2. Eldre over 85 år og utvalgte helsepersonell
 3. Eldre over 75 år
 4. Eldre over 65 år og personer mellom 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som øker risiko for alvorlig forløp 
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Sykehjemsbeboere, beboere i omsorgsbolig, og enkelte brukere i hjemmesykepleien som ikke kommer seg til sentralisert vaksinering, er blitt vaksinert på institusjon/i hjemmet. Resten av befolkningen, også de som har fastlege i en annen kommune og de som oppholder seg i Sør-Odal kommune over en lengre periode (studenter, pendlere), vil vil få tilbud om vaksine på lokalt vaksinasjonssted i kommunen.

Innbyggere i Sør-Odal vil bli varslet når de kan få tilbud om vaksine. Til og begynne med vil vi tilby vaksinetime på telefon og sms, etter hvert vil det bli mulig å bestille time digitalt. Dette vil det bli gitt mer informasjon om på et senere tidspunkt.

Innbyggerne i kommunen vil få varsel når vaksinen er tilgjengelig for den enkelte gruppe, og det er ikke nødvendig å ta kontakt med kommunen eller fastlege før det. De som ikke har bostedsadresse i kommunen, men oppholder seg i kommunen over en lengere periode, kan se informasjon på denne nettsiden når de kan bestille seg time.

Det vil komme tydelig informasjon fra kommunen når vi har fått vaksiner og kan tilby vaksine til de ulike alderskohortene. Vi har fått lister hentet fra Folkeregisteret over personer som er bosatt i kommunen over 65 år. Disse vil bli kontaktet på telefon, sms og eller brev når det er aktuelt med vaksinering for deres aldersgruppe.

Spørsmål rundt vaksine

Det er satt opp en egen vaksinetelefon i Sør-Odal, som kan besvare på spørsmål relatert til vaksinen og vaksinearbeidet. 

Vaksinetelefonen er åpen mandag til torsdag fra kl. 09.00 til 11.00.

 • Tlf. 940 29 732

Vaksinasjonslokaler og pasientflyt

Vaksinering av prioriterte grupper vil foregå i gymsalen ved svømmehallen og luftveisklinikken på Skarnes. Se skilting til Koronatest ved innkjørsel til Glommasvingen skole.

Ved ankomst

 • Alle som skal til vaksinering vil få telefon og eller sms-varsling med informasjon om oppmøtested og tidspunkt for vaksineringen.
 • Alle oppfordres til å bruke munnbind, holde to meters avstand i kø og benytte spritdispensere som er satt opp. Det blir utdeling av munnbind til de som ikke har.
 • Personer med behov for bistand til å komme inn og ut, kan ha med hjelper til dette. Denne må da registrere seg ved ankomst i forhold til smittevernregler og oversikt over hvem som er tilstede.

På grunn av pandemien er det behov for ekstra smittevernregler

 • Vi legger opp til vaksinering i grupper.
 • Alle går inn i vaksinasjonslokalene samtidig, men med to meters avstand til hverandre.
 • Ta med egenerklæringsskjema om du har motatt dette per post tidligere.
 • Vi vaksinerer flere i samme rom. Alle må derfor ha på vaksinevennlige klær, for eksempel t-skjorte.
 • Du skal ikke møte til vaksinasjon om du har feber, forkjølelsessymptomer eller luftveissymptomer.
 • Du skal ikke møte til vaksinasjon om du sitter i karantene på grunn av korona.

Alle vaksiner dokumenteres i journal og registreres i SYSVAK som er tilgjengelig via:

Mer informasjon om koronavaksine, finner du på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Brosjyrer

Brosjyre: Koronavaksine på 1-2-3

Brosjyrer på flere språk (oppdateres fortløpende)

Informasjonsark om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty)

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema for koronavaksinering

Mer informasjon

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook