Testing i Sør-Odal

Her finner du informasjon om testing og koronavaksinering for covid-19 i Sør-Odal kommune.

Selvtest 

Testing og vaksinasjon

Dersom du har behov for å teste deg, må du oppsøke fastlegen din. På bakgrunn av brev fra Helsedirektoratet stenger vi luftveisklinikken inntil videre.

Brev fra Helsedirektoratet til landets kommuner, datert 22. juni 2022:

«Departementet har vurdert er at det ikke er grunnlag for å be kommunene om å tilby testing hvor formålet er å oppfylle dokumentasjonskrav på smittestatus for covid-19 i forbindelse medreiser. Per i dag er det bare Frankrike, Malta og Portugal av EU/EØS-landene som stiller krav til innreisedokumentasjon.

I tråd med beslutningene om kompensasjon for beredskap til testing, og regjeringens strategi og beredskapsplan, er det ikke lagt opp til at kommunene skal ha en stående testkapasitet, men at de skal ha planer for raskt å kunne reetablere testtilbud. Det følger også av disse beslutningene at de midlertidige unntakene i lov- og regelverk som la til rette for testing uten forutgående henvisning fra lege, vil utløpe fra 1. juli.»

Har du behov for koronavaksine, se her 

Er du syk og trenger legehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakt på telefon 116 117.

Ved fare for liv og helse, ring 113!

Resultat på testen

Du finner svar ved å logge seg inn på https://helsenorge.no/om-min-helse/provesvar og bla ned til logg inn.

  • Du trenger BANKID for å logge inn og du må ha samtykket til full tilgang
  • Under «Min helse» kan du klikke deg videre på «prøvesvar», hvor du finner resultatet
  • Det kan variere hvor lang tid det tar å få ferdig prøvesvarene, men vi erfarer at det tar en til to dager

Registrering av positiv selvtest

Sør-Odal kommune har per i dag ingen registreringstjeneste for positive koronatester.

Informasjon og råd

Information in different languages

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook