Kontakt

Besøksadresse

SOAS

Sykehusvegen 27, (2. etasje)

Ikke nøl med å ta kontakt med kreftkoordinatoren

Gunn K. Broen Larsen

Tlf: 91837491

Mail: Gunn.K.Broen.Larsen@sor-odal.kommune.no

 

Kreftkoordinator

Sør-Odal kommune har tilbud om kreftkoordinator til deg med en kreftsykdom. Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft. Sykdommen rammer familier og enslige, unge og gamle. Vi reagerer forskjellig både fysisk og psykisk. Når sykdommen inntreffer blir mangeproblemstillinger aktuelle – utfordringer som endrer seg gjennom sykdomsforløpet og som de færreste av oss reflekterer over i en vanlig, frisk hverdag. En kreftkoordinator kan gi råd, støtte og skape trygghet i en vanskelig periode i livet.

Hva kan en kreftkoordinator hjelpe deg med?

• Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.

• Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.

• Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.

• Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.

 

Målgruppe

Personer med en kreftdiagnose uavhengig hvor i behandlingslinjen du er.

 

Søknad

Søknadsskjema sendes til Tjenestekontoret

Kreftkoordinatoren kan ikke alt, men vet hvem som kan.

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook