Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og liknende der ordningen aksepteres. Du må betale for deg selv på vanlig måte.

Hva er ledsagerbevis?

 • Ledsagerbevis er et kort vi utsteder til innbyggere som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta på aktiviteter.
 • Ledsagerbeviset gir den du tar med deg gratis adgang der ordningen er aksepteret (for eksempel på kulturarrangement og offentlig transport).
 • Ledsageren din kan for eksempel være en venn, familiemedlem eller støttekontakt. I enkelte tilfeller kan ledsagerbeviset gjelde for to samtidige ledsagere. 
 • Nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis er 8 år.

Søke om ledsagerbevis

Skal du søke ledsagerbevis gjør du følgende:

 1. Du må først innhente dokumentasjon/uttalelse fra fagperson (helse/sosial –etat eller lege) på tilstand og behov.
 2. Så må du ta et passfoto eller lignende.
 3. Henvend deg i kommunens innbyggertorg for å få skjema.
 4. Søknad returneres utfylt til Sør-Odal kommunes resepsjon eller sendes til:
  Postmottak
  Sør-Odal kommune
  Øgardsvegen 2
  2100 Skarnes
 5. Husk å legge ved dokumentasjon/uttalelse og passfoto

Spesielle merknader

 • Det er en nedre aldersgrense på 8 år for utstedelse av ledsagerbevis. Barn under denne alderen vil trenge bistand fra sine foresatte/andre uavhengig av funksjonsnivå.
 • I hovedsak innvilges det kun til en ledsager. Kun i helt spesielle tilfeller innvilges to ledsagere. Behovet må da dokumenteres.
 • Kortets bakside viser spesielle merknader.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook